2012-10-23

Rörligt pris med timmätning kan ge högre elkostnad

Det är sedan den 1 oktober möjligt för elkonsumenterna att ingå avtal som förutsätter att elanvändningen mäts timvis.

Det betyder att kunder som väljer denna avtalsmodell får ett elpris som varierar timme för timme.

På Nordpool – den Nordiska elbörsen kan man se vad elen kostar under olika timmar under dygnet. Aktuella timpriser för kommande dygn finns att se omkring klockan 13 varje dag på www.nordpoolspot.com

Den som vill kunna sänka sina kostnader med timmätning måste ha god koll på sin elanvändning och veta när man använder elen. Man måste sedan också kunna styra sin elanvändning till timmar med lägre pris. Det är annars inte uteslutet att ett rörligt pris med timmätning i slutändan innebär en högre elkostnad för konsumenterna.

Om man har möjlighet att styra sin elanvändning till de timmar under dygnet då elpriserna är låga, vilket normalt inträffar under natten, kan man påverka sina elkostnader. De högsta priserna inträffar normalt under morgonen mellan kl. 7 och kl. 10 och mellan kl. 16 och 19.

Hur timmätning påverkar elkostnaderna är mycket individuellt och man måste vara medveten om att om man har en hög förbrukning under de timmar som har högt elpris kan resultatet bli en fördyring.

Den som önskar få rörligt pris med timmätning kontaktar sitt elbolag som sedan har tre månader på sig att ordna så att mätningen fungerar.

För villakunder som har el för uppvärmning är möjligheterna till besparingar störst genom att de kan stänga av t.ex. värmepumpen under de timmar på dygnet då elpriserna är som högst.

Om man använder el för uppvärmning men inte har något automatiskt styrsystem, eller kan styra manuellt, kommer elkostnaderna sannolikt att öka i jämförelse med om elanvändningen är månadsmätt, enligt Svensk Energi.

Om man använder mycket el under de timmar som elen är dyr, kommer detta sannolikt att ge en högre elkostnad jämfört med när priset slås ut över en hel månad.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved