2012-10-18

Konferens om politiken för energieffektivisering

Energieffektiviseringsdirektivet  täcker energieffektiv produktion och effektiv användning av energi, från renovering av offentliga byggnader till elmätare och kraftvärme.

Direktivet bearbetas nu i regeringskansliet och ett förslag kommer därifrån tidigast i mars 2013. Sedan ska direktivet, med all sannolikhet, vara genomfört i Sverige senast våren 2014.

Det ställer krav på att nationella styrmedel måste ändras för att påverka energianvändningen.

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme anordnar den 24 oktober en konferensen på Folkets Hus i Stockholm, som avses bli ett avstamp för en dialog mellan ”det offentliga och marknadens aktörer”.

Konferensen har temat: Hur kan svensk politik för energieffektivisering bli bättre?

Svante Axelsson, Svenska Naturskyddsföreningen kommer att diskutera vad vita certifikat skulle kunna tillföra energieffektiviseringspolitiken.

Man kommer att diskutera hur dagens styrmedel för energieffektivisering skulle kunna förbättras?

Företrädare från Energimyndigheten och Boverket kommer att delta.

I slutdebatten – Vilka utmaningar inom den svenska energieffektiviseringspolitiken måste lösas? Målkonflikter mellan förnybart, koldioxidminskningar och energieffektivisering? Är 50 procent mindre energianvändning år 2050 möjligt? deltar även Birgitta Govén, ordförande i EnergiRådgivarna.


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved