2012-11-25

Senaste nytt om energideklarationer, seminarium 4 dec

Välkommen till ett inspirerande och informativt seminarium om energideklarationer som Energirådgivarna arrangerar tillsammans med Boverket den 4 december!

Fokus ligger på de förändringar som trädde i kraft i juli 2012. Hur berör dessa ändringar dig som jobbar med energideklarationer? Aktörer i länet som berörs av detta är välkomna att delta.

Energideklarationer är ett av verktygen för en energieffektiv utveckling i Europa.
Det är utgångspunkten för de förändringar som nu gjorts i lagen om energideklarationer.
Målsättningen med lagförändringen är att ta till vara outnyttjade möjligheter och åtgärda
angelägna problem – och därmed utveckla energideklarationerna i en positiv riktning.
Detta seminarium sprider kunskap om lagförändringen och vad den innebär i praktiken.

Ur programmet:
Boverket informerar om lagförändringen 1 juli 2012.

Tvättstugan räknas inte med i energideklarationen men drar tokmycket energi! Roland Jonsson, HSB

Vad ska man tänka på för att åstadkomma en energieffektiv byggnad och hur ska man utnyttja energin på bästa sätt? Folke Björk, KTH

Tid: 4 december kl. 13:00–16:00.
Plats: HSB Ekelundsvägen 16, Solna

Sista anmälningsdag 26 nov! Ladda ner programmet i sin helhet samt inbjudan med anmälan här!


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved