2012-02-15

EnergiRådgivarnas årsmöte 2012

EnergiRådgivarnas årsmöte onsdagen 14 mars 2012 i Göteborg 
 
Plats: Takvåningen på Bengt Dahlgrens kontor i Krokslätts fabriker  
(8 min. med spårvagn från Mässan. Spårvagn 4 mot Mölndal avgång kl 17.18. Ankomst Krokslätts 
fabriker kl 17.26. Från hållplatsen följ spårvagnsspåren söderut. Bengt Dahlgren AB är det andra 
huset på höger sida.) 
 
Tid:  17.30 (planerat slut 18.30)
 
Dagordning:
1. Fråga huruvida mötet blivit i behörig ordning utlyst. 
2. Val av två justeringsmän. 
3. Styrelsens årsberättelse. 
4. Val av ordförande för mötet punkter 5 t o m 7 enligt nedan.
5. Revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
7. Val av styrelse och ordförande. 
8. Budgetförslag och fastställande av årsavgift. 
9. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant för ett år. 
10. Val av tre ledamöter i valkommittén.
11. Annan fråga, vilken föreningsmedlem hos styrelsen åtta veckor före årsmötet begärt att få upptagen till behandling vid årsmötet.

 

Arsredovisning_2011.pdf

Verksamhetsberattelse_2011-2012.pdf

Valberedningens_forslag_for_2012.pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-05-07
EnergiRådgivarna protesterar mot minskade anslag från Energimyndigheten
Läs mer

2019-03-19
Se seminariet ”Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus”
Läs mer

2019-02-28
Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus tema för BeSmå-seminarium
Läs mer

© 2011 All right reserved