2011-12-07

Yttrande angående ny lagtext om energideklaration

EnergiRådgivarna har lämnat synpunkter på promemoriam Omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda.

När det gäller ny föreslagen lydelse i lagtexten om Energideklaration för byggnader (2006:985) påpekar föreningen bland annat att den föreslagna lagtexten i §6 b: ”En energideklaration får användas för att uppfylla kraven i denna lag i tio år efter att den har upprättats” skulle krocka med BBR som stadgar att en energideklaration ska göras efter 2 år när det gäller nybyggnader.

En komplettering för nybyggnader avseende kortare intervall bör därför införas i lagen om energideklaration för byggnader för att uppnå överensstämmelse med BBR, menar EnergiRådgivarna.
Genom att byggnadens energianvändning följs upp finns möjlighet att upptäcka till exempel brister i framförallt serietillverkade hus där förbättringsåtgärder kan vidtas tillexempel vad gäller klimatskal och värmesysteminställningar eller andra systematiska byggfel.

Uppgifter om koldioxidutsläpp borde inte tas bort
Med dagens regelverk ska det anges i Boverkets elektroniska deklarationsformulär om energiexpertens åtgärdsförslag har en positiv effekt på CO2-utsläppen. Uppgiften om att indikatorer för energiprestanda får innehålla uppgifter om CO2-påverkan kan utgå från deklarationsformuläret, skriver näringsdepartementet i sin promemoria.
EnergiRådgivarna menar att uppgiften om CO2-påverkan är både relevant och värdefull samt utgör för många ett lättförståeligt mått avseende miljöpåverkan.

Energideklaration borde finnas väl synlig i byggnaden
Bestämmelsen om att en energideklaration ska anslås på en väl synlig plats i byggnaden om byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt borde inte utgå, tycker EnergiRådgivarna. Informationen är av stor vikt för t.ex. en hyresgäst och att söka den på annat sätt skulle bli en svår uppgift för den som önskar informationen.

Ingen energideklaration - ingen lagfart!
Det borde vara krav på att en energideklaration bifogas handlingarna som sänds till inskrivningsmyndigheten när köparen söker lagfart, menar EnergiRådgivarna. Därmed skulle man sätta stopp för att försäljning sker utan att energideklaration utförs, genom att säljare och köpare avtalar bort detta lagstadgade krav.

EnergiRådgivarnas hela skrivelse till Näringsdepartementet

 


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-09-10
Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Läs mer

2019-08-21
Energikontor Norr nominerar Lars Andrén till europeiskt hållbarhetspris
Läs mer

2019-08-21
Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt
Läs mer

© 2011 All right reserved