2011-06-07

Kongress 20-21 september 2011

Behovet av renove­ring i det svenska byggnadsbeståndet är något som kan utvecklas till en formidabel möjlighet!

VVS-företagen visar i sin utmärkta Renoveringshandbok att man kan drygt halvera energianvändningen för värme från 220 kWh/m2 till 90 genom fönsterbyte, ventilationsåtgärder (FTX), injustering och mätning av varmvatten. Åtgärderna är inte tekniskt komplicerade och de behöver inte ens göras vid samma tillfälle (då kan man komma mycket längre). Bara vanlig eftertanke och omsorg.

Samma sak kan göras med el för drift, t.ex. för belysning och motordrifter, och verksamhet i hem och på arbetsplatser. I dessa fall också med dagens tillgängliga teknik.

Detta skall vi ta upp på årets kongress på Elmia i Jönköping 20-21 september. Vi får höra om exempel ur verkligheten som visar att det både är tekniskt möjligt och ekonomiskt intressant.

Kongressen är som vanligt öppen för alla med intresse för energieffektivisering.

Ladda ner kongressens program här.

Anmäl dig till kongressen här.


Medan du väntar på kongressen kan du läsa mera här:

Energimyndighetens kampanj Renovera Energismart
http://www.renoveraenergismart.se/

Finansieringsinstrument för energieffektivisering
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Rapporter&id=082cf229e0df4564ae80c9c19e3ac631

Riksbyggens renoveringsverkstad
http://renoveringsverkstad.wordpress.com/om-riksbyggens-renoveringsverkstad/

Skanskas Miljonhemmet
http://www.skanska.se/sv/Bygg-och-anlaggning/Miljonhemmet/

Hållbara Hilda, HSB:s förnyelseprojekt
http://www.hsb.se/malmo/hilda/hildas-fornyelse/hallbara-hilda?select=1.124238

Artikel om Boverkets nya energikrav
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-energikrav-for-lagt-stallda_5859105.svd

Ing-Marie Odegren, vd i Alingsåshem
http://www.youtube.com/watch?v=iGv6rIHXQAw&feature=related

Bo Matsson, teknisk chef, Brostaden
http://www.youtube.com/watch?v=tJC-UTfBOKg

Grabbarna från förorten, med Ken
http://www.youtube.com/watch?v=mcwHYRKJZDw&NR=1


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved