2011-05-11

Energieffektivisera på riktigt! Åtta punkter till Maud

Maud Olofsson brukar framhålla att Sverige är ett föregångsland när det gäller energieffektivisering. Men Sverige vill framför allt öka sin energianvändning. Det är en av anledningarna till att EEF tillsammans med Naturskyddsföreningen och Energirådgivarna tagit fram rapporten Energieffektivisera på riktigt – Åtta punkter för ett energismart Sverige. (pdf nedan)

Rapporten Energieffektivisera på riktigt – Åtta punkter för ett energismart Sverige är författad av Hans Nilsson, ordförande i EEF och Energirådgivarna, och framtagen i samarbete med Naturskyddsföreningen.

Se presentationen av rapporten här

Sverige slösar mest med el i EU

Energieffektivisering är den lönsammaste och mest miljövänliga pusselbiten för att bygga ett hållbart energisystem!

Energieffektivisering minskar behovet av ny energitillförsel, vilket minskar vårt importberoende och skapar möjlighet för en avveckling av kärnkraften och andra ohållbara energislag.

Energieffektivisering leder dessutom till nya jobb för många små och medelstora företag i hela landet samt till minskade kostnader för konsumenterna och industrin.

Ändå saknas en aktiv politik för att främja energieffektivisering.

Sveriges mål för energieffektivisering är så dåligt att det innebär att energianvändningen kommer att öka med drygt 25 TWh från 2005 till 2020! Om den färdplanen fortsätter följas kommer Sverige bli sämre på effektivisering än övriga länder i Europa, trots att teknikutvecklingen går framåt och medvetenheten ökar bland konsumenterna.

Det är hög tid att ta krafttag och se till att den stora existerande potentialen att minska energianvändningen också blir verklighet!

Vi presenterar därför i rapporten Energieffektivisera på riktigt –  åtta punkter för ett energismart Sverige som bör kunna styra den politiska färdplanen bort från energislöseriet!


Här är våra åtta föreslagna åtgärder – ladda ner rapporten för att studera dem närmare!

1. Inför ett effektiviseringsmål som inte luras

2. Energideklarationerna en papperstiger – de måste få ett bett! 

3. Halvera byggnormernas krav – nu! 

4. Minska energianvändningen genom handel med vita certifikat. 

5. Vidga PFE till hela näringslivet 

6. ROT-avdrag med energieffektiva morötter 

7. En räkning – ett pris (om elräkningarna)

8. Smarta nät – släpper fram nya energiresurser!

 

Ladda ner rapport_effektiviseringny.pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved