2011-02-09

Saknar hantverkarna kunskap om energieffektivisering? ...


Elförbrukningen i landet steg med nästan 6 % under 2010 jämfört med året innan, visar statistik från Svensk Energi. Även produktionen av el ökade, men för att täcka hela behovet krävdes importerad el. Det är dags att spara el överallt!

Med ökad elanvändning så ökas även den importerade elen som bland annat kommer från brunkol men även en del producerades med fossil olja i Sverige. Så att minska elanvändningen ger naturligtvis en klart minskad miljöbelastning även om du har grön el.

Det håller inte att ständigt öka elförbrukningen
En ständigt ökande elförbrukning är inte hållbar på sikt, och det gäller att hushållen och bostadsrättsföreningarna nu tar sin del av ansvaret för att minska användningen av el och annan energi.

HSB satsar stora resurser på att både minska energianvändningen och klimatpåverkan i våra egna fastigheter, och på att hjälpa våra bostadsrättsföreningar att göra detsamma.

Man undrar verkligen varför det slösas med el som dessutom är den ojämförligt dyraste energin idag. Har du rörligt elpris och bor i Stockholm så kostade varje kilowattimme (kWh) 1,90 kr i december 2010.

Pellets värmer billigare än bergvärme
Som jämförelse kostar den dyra bensinen 1,48 kr/kWh och den svindyra eldningsoljan 1,18 kr/kWh. Nu när OKQ8 sänkte priset på pellets så är pallpriset bara 0,58 kr/kWh. Så har man en bra pelletspanna så värmer man billigare än bergvärme. Vilken kalkyl visar detta?

”Det är inte lönsamt = jag kan inte”
Varför sker det inte mer energieffektiviseringar?
Med tanke på dagens energipriser så har det aldrig varit lönsammare än nu att effektivisera. Ändå hör man många säga att ”det är inte lönsamt”. Ibland hör man hantverkare säga att det inte går och det brukar jag översätta med att ”Jag kan inte” eller ”jag vill inte”.

Så på samma sätt när man hör att ”det är inte lönsamt” så översätter jag det med att ”jag är inte tillräckligt kunnig för att förstå detta” eller ”som du förklarar detta för mig fattar jag ingenting”.


Det behövs mycket mer kunskap om hur beslutsfattarna tänker och framförallt en förmåga att sätta in sig i beställarens situation.

Så när en lönsam energieffektivisering inte genomförs är det en kompetens och kunskapslucka som tydliggörs hos den som förmedlar budskapet.

Långsiktig finansiell lösning för bostadsrättsföreningarna behövs
Sett ur en bostadsrättsförenings synvinkel så kan det i år dessutom bli svårt ekonomiskt att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

Detta beroende på att vårvintern 2010 och december 2010 var både kalla och snörika. Snöröjningsbudgeten är överskriden med råge och värme/el kostnaderna är också högre än vanligt. Nätavgifterna har höjts kraftigt till i år och det gör inte saken bättre. Det går inte att utnyttja RUT eller ROT avdrag för bostadsrättsföreningarna så någon långsiktig finansiell lösning behövs.

Min son Richard sänkte elanvändning i sin lägenhet med 1200 kWh från 3200 kWh under år 2009 utan att göra några större investeringar. Han ändrade bara sitt beteende och slutade med att köra allt i stand-by. Användes inte Tv:n stängdes den av i stället för att gå på tomgång.

Hur ska vi komma igång?

Vi är öppna för alla förslag. Hur kan vi alla hjälpas åt för att minska energi och elanvändningen i bostadssektorn? Industrin kan få energicheckar och varför kunde vi inte utnyttja energideklaranterna bättre? Kompetens finns men hur kan vi komma igång.

Den sparade kWh inte kan beskattas. Man kan ju inte skatta för något som inte finns eller används. Eller hur?

Roland Jonsson, energichef,
medlem i EnergiRådgivarna
Artikel införd i VVS-forum 1/2011


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved