2011-01-21

Energi_Insikt har nått Oskarshamn


Är vi ute i precis rätt tid eller är vi lite före?

De kollegor vi träffar på mötena vittnar nära nog samfällt om att de rönt mycket mera kundintresse det senaste året – även före vintern och prischockerna.

Att det tar tid att arbeta upp kundintresse är ju känt men ändå!
En isoleringsfirma berättade att en kund hade kommit och beställt ”Det här nya som de sprutar upp på vinden – lösull kallas det visst!”. Det kallades det även för 30 år sedan!

Men vi hör även från kollegor som arbetar med rådgivning till industrin om ett nyvaknat intresse bland små och medelstora företag vilket leder till att man i Västervik bygger upp nätverk av företag som vill börja på att åtgärda och att utbyta erfarenheter sinsemellan om vad som funkar bäst.

Och i Kalmar län skall man just till att satsa på enkla beteendeförändringar hos företagen.

Bra! Även en tusenmilaresa börjar med ett första steg och både EEF och FSE hjälper gärna till så här i början.
HN


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved