2011-01-18

Effektivisering över gränserna


Den 11 januari var norrmän på besök för att lära sig mer om Ludvika kommuns arbete med energieffektivisering. De kom från Sör-Österdalsregionen, Gröna Energikommuner och kommunerna Trysil, Elverum, Engerdal, Åmot och Stor-Elvdal. Tillsammans driver de ett eget energibesparingsprojekt.


- Det är viktigt för oss att se och höra hur Ludvika har arbetat så strukturerat och professionellt med sin energibesparing, betonade Björn Johnsen från Gröna energikommuner.

Ludvikas energibesparingsarbete visade sig vara så intressant att normännen ville få med Ludvika i ett samarbetsprojekt över gränserna.
.
Läs mer här


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved