2010-11-12

Kongressen i Uppsala - dokumentation


I pdf-filen nedan finns anteckningar från kongressen i Uppsala den 3 november.

Ur innehållet:

 • Energideklarationerna – vad var egentligen tanken med dem? Randall Bowie Rockwool International A/S, tidigare handläggare vid EU-kommissionen ansvarig for EPBD I.
 • Energideklarationen som arbetsredskap i energirådgivningen, Mari-Louise Persson energi- och klimatrådgivare i Uppsala kommun
 • Energiexperten talar ut!  Henrik Jönsson energiexpert hos Bengt Dahlgren
 • Energideklarationer i egen regi  Lennart Lifvenhjelm Vasakronan
 • Från deklaration till handling – hinder och möjligheter.  Göran Werner WSP/BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för bostäder
 • Termografering – ett pålitligt redskap vid en energideklaration?  Henrik Swärd Precision Technic Nordic
 • Energikartläggningscheckar del 1: Vad är en  energikartläggningscheck? Vem kan söka och vilken koppling har de till energideklarationerna?  Fredrick Andersson Energimyndigheten
 • Energikartläggningscheckar del 2: Hur kan företagen minska energianvändningen för transporter? Michael Koucky Energirådgivarna
 • Hur kan energideklarationerna bli ett bättre system för energieffektivisering?  Kåge Schildt från Energirådgivarna frågar ut Thomas Johansson från Boverket och Göran Helldén från Swedac
 • Utvärdering och summering av dagens diskussioner  Bengt Nyman särskild utredare och ordförande i utredningen om byggnaders energiprestanda 2003-2005
 • Årets energirådgivare 2010: Sabo-företagens Skåneinitiativ och Willy Ociansson

Ladda ner kongressen_fse_2010_med_ppt.pdf  »


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved