2010-10-05

Energirådgivarna går på luffen!


Vi håller på att tillsammans med FSEK (Föreningen Sveriges regionala Energikontor) och EEF (EnergiEffektiviseringsFöretagen) skapa en ”Roadshow” , kallad Kraftsamling för Energieffektivisering.

Det innebär att vi, mellan januari och maj nästa år, kommer att anordna seminarier och miniutställningar på 24 platser runt hela Sverige för att på det sättet nå ut till dem som lokalt fattar beslut om att effektivisera eller ej, dvs fastighetsägare, små industrier, kommunala bolag och politiker.

Tanken är  att vi energirådgivare som ofta har sådana kontakter i våra dagliga jobb, skall få chansen att bredda våra kontakter åt alla håll. Med andra som har samma syften, med andra som levererar lösningar och produkter, med andra som har ett finger med i spelet att effektivisera, men som kanske inte vet om att de egentligen är en av oss!  Samt att de som skall bestämma sig för att anlita oss får upp ögonen och ges en vidare utblick.

Vi återkommer så snart planerna börjar ta form och hoppas på din aktiva medverkan när ”showen” kommer till en plats nära dig!

Hans Nilsson, ordförande


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved