2010-09-14

Dialog 4/10 ute nu!

Ulrika Jardfelt, ny vd på Svensk Fjärrvärme, vill satsa på ökat förtroende för fjärrvärmekunderna.
Ljusare tider på vägarna i Jämtland - en medlem berättar om hur vägbelysningen blir bättre och billigare.
Ny rapport visar att fyra av fem byggherrar inte bryr sig om vad det kommer att kosta att bo i de hus som uppförs idag.

Läs mer i Dialog 4/10


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-09-10
Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Läs mer

2019-08-21
Energikontor Norr nominerar Lars Andrén till europeiskt hållbarhetspris
Läs mer

2019-08-21
Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt
Läs mer

© 2011 All right reserved