2010-06-11

Full fart i sektionen för energideklaranter


Här finns ett stort arbete att göra och den samverkan som vi kan åstadkomma är efterlängtad inte bara av medlemmarna utan också av myndigheter och andra institutioner – det har vi erfarit i våra kontakter med Boverket, Swedac och Swedcert.
Man vill helt enkelt ha en samarbetspartner för att få en återkoppling från det verkliga arbetet på fältet.

Att energideklarationer produceras på löpande band utan platsbesök och utan förslag på åtgärder drar ett löjets skimmer över hela systemet.
Vi vet dock av erfarenhet att mer eller mindre seriösa företag alltid dyker upp på en ny och ibland överhettad marknad. Så var det kanske för ett år sedan men det är inte läget idag varför vi tror att det är en lämplig tidpunkt att sätta stopp för denna verksamhet.
Det är naturligtvis oerhört viktigt att så sker så att det finns både plats och lönsamhet för de företag som uppträder seriöst.

Kommuner och fastighetsmäklare måste också ta ett ansvar för energideklarationerna.
Kommunerna så att de verkligen är ett föredöme avseende egna fastigheter och har genomfört deklarationerna på sina fastigheter men också uppfattar sitt ansvar för kontrollen och efterlevnaden av lagen om energideklarationer.
Det är fortfarande mycket stora delar av fastighetsbeståndet som inte deklarerats.
Sveriges Kommuner & Landsting har ett jobb att göra här.

Mäklare som uppmanar klienter att avstå att göra energideklarationen kan knappast uppfattas som seriösa.
I mäklarens uppgifter ingår att upplysa klienterna om samtliga skyldigheter och rättigheter i samband med en fastighetsöverlåtelse.
Att rekommendera säljaren att rabattera priset på fastigheten med en summa motsvarande priset för energideklarationen för att därmed överlåta ansvaret på köparen är helt förkastligt.
Den dagen då vi får en sanktion mot ej utförda energideklarationer lär mäklarna få krav motsvarande sanktionerna från uppretade köpare.
Kanske är det dags att peta lite på bubblan kring Mäklaresamfundet – risken finns att den spricker.

I styrgruppen för Energideklarationer ingår Reidar Berglund Svenska Termoträ AB, Robert Steinvall Ramböll, Ingmar Olofsson Energiteamet, Per Abenius Abenius Energi AB, Roland Johnsson VVS-Företagen, Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB samt undertecknad Kåge Schildt Schildts i Åstorp AB.
Tveka inte att kontakta någon av oss om du har synpunkter eller idéer.

Vi planerar nu för fullt för Energirådgivarnas kongress 2010 som kommer att ha stor bäring på energideklarationer denna gången.
Seminarier och workshops som innehåller både erfarenhetsutbyte och vidareutbildningar tror vi kommer att fylla ett stort tomrum som också stärker samhörigheten i sektionen.

Sist men definitivt inte minst viktigt, medlemsrekryteringen – här finns en riktigt stor potential att arbeta med.

Kåge Schildt
Kåge Schildt


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved