2010-03-17

Mera Ordnad Verkstad - ny skrift från EnergiRådgivarna och EEF

I den årliga gemensamma avstämningen från EEF och EnergiRådgivarna, diskuteras hur vi kan skapa ett uthålligt energisystem som både ger jobb och sätter stopp för klimatförsämringen. Skriften Mera Ordnad Verkstad lanseras på Energitinget 2010 i Älvsjö.

Sverige har enastående – än så länge outnyttjade – tillgångar i form av effektivare energianvändning.

Kostnaderna för många av dem är negativa. De är alltså inte bara gratis utan man får pengar över när de genomförs. Men att åtgärderna är billiga innebär inte att de kan genomföras utan ansträngning.

Man behöver ta reda på vilka dessa åtgärder är, rätt bedöma deras konsekvenser och dessutom hitta finansiering. Korrekt rådgivning och ett näringsliv som kan leverera produkter, tjänster och installationer är en förutsättning.

Hela processen måste understödjas av samhällsinsatser som kan skapa det förtroende som behövs för att marknaden ska utnyttja sin fulla kapacitet.

När alla dessa faktorer samverkar blir resultatet ett energisystem som är robust och ekonomiskt, ett näringsliv med hög produktivitet där nya ”gröna” företag kan utvecklas, fler och uthålligare jobb över hela landet.

Läs mer i Mera Ordnad Verkstad!
Ur innehållet:

  • Vita certifikat – ett effektivt styrmedel
  • Bra finansiering till lågriskinvesteringar
  • Energideklarationer ska vara färdplaner för hållbarhet och inget fuskverk
  • Steg för steg i ett längre perspektiv – målmedvetet och långsiktigt
  • Systematiska insatser kan vara mycket lönsamma även i mindre företag
  • Bred och djup kompetens – i samverkan
  • Kommunerna kan göra mycket mer!
  • Energieffektivisering skapar viktiga och varaktiga framtidsjobb


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved