2010-02-22

Lyxfällan på Energitinget!


Här är EnergiRådgivarnas och EEF:s gemensamma program den 16 mars på Energitinget! Välkomna!

EFFEKTIVISERING I NYA AFFÄRSMODELLER
Ordförande: Hans Nilssoch och Lotta Bångens, EEF och FSE
Sessionsansvarig: Hans Nilsson, EEF och FSE

Efter klimatmötet i Köpenhamn vid COP15 är det klart att det är effektiviseringen som är hörnstenen i klimatarbetet.

1. Effektivisering - Den nya basindustrin
Del 1
Vi behöver en "färdplan" för radikala effektiviseringar i byggnader och industri som kan uppnås successivt och med olika slags teknik, som EEF-företagen kan leverera. Det tjänar både vi och våra kunder på. Vilket i sin tur innebär ökad sysselsättning i en stabil industrigren.

2. Energislöseriet - Lyxfällan
Vi visar med exempel hur pengarna rinner iväg för olika användningsområden (boendet, elanvändning, transporter och mat). Det behövs både tekniska förbättringar och beteendeförändringar.
Energieffektivisering ger mervärden i ekonomi, miljö, komfort och inte minst fler arbetstillfällen. Det innebär att vi kommer att ge större innehåll åt begreppet ”lönsamhet”.

Lunch 12:30-13:30

Att bara tjäna pengar på volym duger inte. Anders Wijkman, Tällberg Foundation

”Deployment” i global skala. Hans Nilsson, EEF

Vad kan vi lära av fordonsbranschen? Matts Lindgren, NordiQ

Garanterad effektivisering. Bo Andersson, Emotron och EEF

Moderna Elanläggningar & Styrsystem. Johan Lysholm och Rikard Nilsson, EIO

Kaffe 15:00-15:30

Vad kan EEF erbjuda? Lotta Bångens, EEF

Kriterier för effektivitet. Anders Hall, Solskyddsförbindet

Lyxfällan (Boendet). Ingela Brandén, Länsstyrelsen i Jämtland och EnergiRådgivarna

Lyxfällan (Elanvändning). Jesper Peterson, Naturskyddsföreningen och EnergiRådgivarna

Lyxfällan (Transporter). Michael Koucky, Koucky & partners och EnergiRådgivarna

Lyxfällan (Mat). Carin Enfors, EkoMatCentrum i Sigtuna

Uthållighet är lyx på riktigt! Hans Nilsson, Energirådgivarna

Medverkande som konsument. Lisa Ossman, Hållbar Utveckling Väst och Energirådgivarna

Medverkande som konsument. Maria Perzon, Bengt Dahlgren AB och Energirådgivarna


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved