2009-12-22

God jul och Gott nytt år!

Och det hände sig vid den tiden att från generalsekreterare Ki-moon utgick ett påbud att hela världen skulle klimatanpassa sig.

Detta var det femtonde försöket och det gjordes i Köpenhamn, när Rasmusson (den tredje) var landshövding över Danmark.

Då färdades alla befallningshavare dit, för att var och en bidra med vad hans folk kunde på det att alla skulle kunna leva i en hållbar framtid.

Medan de voro där, råkade de i luven på varandra om vem som hade rätt att tala först och om vem som hade störst skuld. Inte ens när de största av herrarna uppenbarade sig blevo de sams. Inte ens kejsare B från väst, vicekejsare F från mitten eller nästankejsare W från öst kunde förmå sig själva eller de övriga att sansa sig.

Men nu hade det blivit uppenbart för allt folket att något måste göras, och att deras ledare inte hade modet, men att de själva kunde göra mycket i sina hem och andra vistelseplatser för att se till att klimatet inte skenade åstad.

Då stod en energirådgivare framför dem, och kunskap om effektivare energianvändning kringstrålade denne; och folken blevo mycket glada att få hjälp i sina strävanden.

Energirådgivaren sade till dem: »Varen icke förskräckta.  Se jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras alla folk.

-----
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR alla energirådgivare!
Vi har ett tufft (men kul) 2010 framför oss med att hjälpa till så att världens herrar kan få se att det går att göra positiva förändringar.

Hans Nilsson, ordförande


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved