2009-12-18

Energieffektivisering här och nu - kurs i februari!


Föreningen EnergiRådgivarna inbjuder till en kurs om vilka nya tekniska lösningar som finns på marknaden när det gäller energieffektivisering, vilka regler som gäller och vart utvecklingen är på väg.

På ett åskådligt sätt demonstreras hur de tekniska installationerna i en byggnad samspelar med varandra. Energieffektiva lösningar för belysning, ventilation, värme och kyla, solavskärmning, isolering, vitvaror och kontorsutrustning gås igenom. Kunniga föreläsare som alla arbetar i företag och organisationer som är specialiserade inom de olika teknikområdena. Välkommen till årets viktigaste kurs 25-26 februari i Stockholm!
Deltagarbevis utfärdas och diplom erhålles vid godkänd hemtentamen!

Anmäl dig här

Ladda ner pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved