2009-11-13

Energirådgivarna ordnar session på Energitinget 2010

EEF:s och föreningen Energirådgivarnas förslag att tillsammans arrangera en heldag på temat Effektivisering i nya affärsmodeller har accepterats av Sveriges Energiting .

EEF och FSE planerar att göra detta från två infallsvinklar.

1. Effektivisering – den nya basindustrin
Detta kommer vi att göra speglat i den överenskommelse som görs i Köpenhamn vid COP15 och vi kommer att välja titel och ton beroende på utfallet. Idén är emellertid att effektivisering kan göras lönsamt i enskilda projekt i stor omfattning (50 %) och snabbt (5 -10 år) vilket gör att vi under alla förhållanden kommer  kan överträffa vad man kommer överens om i Köpenhamn. Arbetsnamn:  Köpenhamn? Vi kan bättre - och vi kan göra det NU!”

Vi kommer att visa med exempel ur verkligheten hur man gör en ”färdplan” för radikala effektiviseringar i byggnader och industri successivt och med olika slags teknik, som EEF-företagen kan leverera, uppnår högt ställda mål. Och att både vi och våra kunder tjänar på det. Vilket i sin tur innebär ökad sysselsättning i en stabil industrigren.

2. Energislöseriet – Lyx­fällan
Detta innebär en dramatisering, med TVs Lyxfällan som modell, där vi tar exempel i bostäder och i mindre industri för att visa hur pengarna rinner iväg för olika användningsområden (belysning, värme, ventilation, maskiner) osv. Dels visar vi det ekonomiska slöseriet och dels visar vad det betyder för komfort, produktionskvalitet, arbetsmiljö och sårbarhet. Det innebär att vi också kommer att ge större innehåll åt begreppet ”lönsamhet”.

Arbetsinriktningen är att använda samma dramaturgi som Lyxfällan, nämligen att visa det aningslösa slöseriet, visualisera det med penningströmmar samt ange lösningar (med lyckligt slut).

Hans Nilsson
Ordf. i EEF och i FSE


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved