2009-08-19

Anmäl dig nu till EnergiRådgivarnas konferens 19-20 okt

Nu är det dags att anmäla sig till EnergiRådgivarnas konferens som i år hålls 19-20 oktober i samband med Elmia fastighetsmässa i Jönköping.
Anmäl dig direkt på webben!

PROGRAM

(Programmet som pdf!)
Det blir som vanligt många spännande föreläsningar på EnergiRådgivarnas årliga sammankomst som vänder sig såväl till medlemmar som till allmänheten. Invigningstalar gör Anders Wijkman, EU-politiker med starkt intresse för energi- och miljöfrågor.
Program måndag 19 oktober
12.00 Lunch.
13.00 Välkommen. Moderator för båda dagarna är Hans Nilsson ordförande EnergiRådgivarna.
Inledningstal.
Anders Wijkman EU-parlamentariker.
Vad har Danmark som inte vi har?
Lena Neij Lunds universitet.
14.20 Fika. Besök i posterutställning.
14.50 Beteende och dialog – möjligheter till ökad energieffektivisering.
Del 1. Hur få till och nyttiggöra en bra dialog med boende vid drift och förvaltning?
Karin Engvall Uppsala universitet
Del 2. Den mångsidiga konsumenten – konsumenters och fastighetsägares motiv för energirelaterade investeringar.
Erika Jörgensen och Åsa Thelander Lunds universitet
15.40 Paus.
16.00 Mysteriet med eldsjälarna – eller varför lyckas vissa bättre än andra? Louise Trygg Linköpings universitet.
Dubbelt upp för energieffektivisering – I energipropositionen fördubblades anslagen till energieffektivisering. Energimyndighetens tankar kring de föreslagna åtgärderna.
Maria Malmkvist Energimyndigheten.
16.50 Paus. Bensträck/frukt.
17.00 Energideklarationer – Hur långt har vi hunnit? Vilka åtgärder genomförs? Thomas Johansson Boverket
Energideklarationer – Hur kan vi få fler åtgärder genomförda? Dialog mellan Boverket, FSEs sektion för energideklaranter, Energimyndigheten och deltagarna.
19.00 Kongressmiddag/Get-together 2009.

Program tisdag 20 oktober
07.30 Naturvandring kring Elmia – Hur klimatet påverkar vår natur. Naturskyddsföreningen.
09.00 Elmia Fastighet & Fjärrvärmemässan öppnas – inledningstal. Tomas Kåberger
09.20 Kort inledning av dag två.
Glas i byggnader – problem och möjligheter.
Kort info om energimärkning av fönster.
Diana Avasoo, EQ-fönster.
Del 1. Energieffektiva glashus – finns det?
Praktiska erfarenheter avseende inomhusmiljö och energianvändning jämfört med standardkontorshus.
Rikard Sjöqvist Midroc.
Del 2. Kuggen i Göteborg – Gott samarbete mellan arkitekt och ingenjör gav energisnålt hus.
Charlotte Erdegard Wingårdhs arkitekter och Max Tillberg/Catarina Warfinge Bengt Dahlgren AB.
10.20 Fika.
10.50 Vi bygger energieffektivt! Halverad energianvändning vid renovering av kontorshus. Bo Matsson, Brostaden/GreenBuilding.
Recept för halverad energinota. Ta en del positiv ledning Tillsätt endel kunniga entusiaster. Smaksätt med pengar efter behag. Rör om och låt dra.
Willy Ossiansson Willy’s CleanTech AB.
Passivhus i Värnamo – Mätdata från projekt Oxtorget och planering av 60 nya lägenheter för 55+-boende.
Börje Göransson Finnvedsbostäder.
12.00 Lunch med paneldebatt.
13.00 Ekodesign för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Ekodesignkraven och energimärkning sparar 1116 TWh inom EU år 2020. Vilka produkter omfattas och hur tuffa är kraven? Peter Bennich Energimyndigheten.
Byt belysning – för en ljusare tillvaro. Energimyndighetens belysningssatsning.
Peter Bennich Energimyndigheten.
Energieffektiviseringsföretag och kunderna. Hur säljer/köper vi energieffektivisering? Hur kan vi bli bättre?
Debatt mellan energieffektiviseringsföretag och fastighetsägare. Att synliggöra energieffektivisering – NWh och vita certifikat. Svante Axelsson Naturskyddsföreningen.
14.20 Avslutning.
14.30 Fika.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved