2009-04-17

Ny hemsida för energieffektiv belysning

Ceebel, Centrum för energieffektiv belysning, finns sedan ett par månader tillbaka på webben. Här samlas information om pågående forskings- och utvecklingsprojekt kopplade till energieffektiv
belysning.
Sidan fylls kontinuerligt på med nya projekt, goda exempel på anläggningar där man genomfört energieffektiviseringar inom belysning, referat och material från seminarier mm. Hemsidan är tänkt att fungera som en portal för information om forskning och utveckling inom området.
Centrum för energieffektiv belysning (ceebel) är ett samverkansprojekt mellan Lunds Universitet och Tekniska Högskolan i Jönköping som genomförs och finansieras inom ramen för Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet.
Ceebel ger ut ett nyhetsbrev som man kan teckna sig för på deras hemsida.

Ladda ner pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved