2009-04-01

Energirådgivarnas kongress på Elmia Fastighet 19-20 oktober

EnergiRådgivarnas nästa kongress äger rum i Jönköping på Elmia Fastighet 19-20 oktober 2009.
Anders Wijkman, EU-politiker med energi- och miljöfrågor i fokus, blir konferensens inledningstalare.

I energidebatten idag talas mycket om att investera i förnybar energi för att hejda koldioxidutsläppen. Satsningar på miljöanpassade energilösningar är viktiga menar Energirådgivarna, men större fokus borde läggas även på energieffektivisering.
– Det är billigare att spara en terawattimme än att producera en ny för att minska koldioxidutsläppen. Det är en oerhört viktig aspekt då energifrågan diskuteras, menar Lotta Bångens, ordförande Energirådgivarna.

Inom fastighetsbranschen finns stor potential till energieffektivisering, inte minst inom de energislukande områdena ventilation, belysning och uppvärmning. Det i sin tur leder till stora kostnads- och miljöbesparingar.
– Det finns idag ett stort intresse för energieffektivisering hos många fastighetsägare, men det gäller att gå från ord till handling, säger Lotta Bångens.

Produktutställningen på Elmia Fastighet och Energirådgivarnas konferens kommer att visa att de praktiska lösningarna finns inom räckhåll.
– Beräkningar som gjorts visar att energieffektiviseringspotentialen inom fastighetsbranschen är 20–30 procent. Det är ett budskap som vi vill nå ut med till fastighetsägare, konsulter i branschen och kommunala tjänstemän som jobbar med dessa frågor, uppger Lotta Bångens.

Konferensen arrangeras 19–20 oktober på Elmia. Ett stort antal seminarier hålls med inbjudna experter, däribland Anders Wijkman.

Mer information finns på www.elmia.se/fastighet.
Det går även bra att kontakta project director Henrik Landén, 036-15 22 57, eller Lotta Bångens, ordförande Energirådgivarna, 070-343 92 12.

Nordens största fackmässa för fastighetsförvaltning, Elmia Fastighet, arrangeras vartannat år. I år hålls mässan parallellt med Fjärrvärmemässan i samarbete med Svensk Fjärrvärme. Fjärrvärmemässan – den största i sitt slag i Norden – är en mötesplats för alla med kopplingar till fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Mässorna arrangeras 20–22 oktober 2009.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved