2009-03-25

Etik & Energi-konferens 1-2 april i Uppsala

Plats: Missionskyrkan i Uppsala
Anmälan till: info@etikochenergi.se
Telefon 070-3996617
Kostnad: gratis 1 person per medlemsorg. 200 kr / person övriga.
Icke medlem 500 kr
Anmälan till middag bokning bord sker vid registreringen
Sessioner för dialog och utveckling under dagarna

  • Banbrytande erfarenheter i stift och församling
  • Ekologisk energieffektiv kyrkogårdsförvaltning.
  • Kan vi använda bioolja i alla Sveriges krematorier
  • Solen erövrar församlingar och lokalsamhällen
  • Vindkraft för församlingar och församlingsbor
  • Europeiska kyrkornas klimat och energiarbete
  • Teologi och församlingsarbete för Ny bärkraft och kultur
  • Svenska församlingar nationell aktör för närvärme
  • Församlingar i stadsnära nyodling i interreligiös samverkan

Läs hela programmet i pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-05-07
EnergiRådgivarna protesterar mot minskade anslag från Energimyndigheten
Läs mer

2019-03-19
Se seminariet ”Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus”
Läs mer

2019-02-28
Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus tema för BeSmå-seminarium
Läs mer

© 2011 All right reserved