2009-02-10

Energieffektivisering ger fler jobb än kärnkraftsbygge

Energieffektivisering – vår billigaste ”energikälla”
I den energiöverenskommelse som presenterades förra veckan kan vi läsa att nu tydliggörs högt ställda ambitioner inom klimatområdet. Överenskommelsen ger förutsättningar för ett starkt svenskt ledarskap i de pågående förhandlingarna om en ny internationell klimatöverenskommelse, fortsätter man.

Vi som dagligen arbetar med energieffektivisering har svårt att ta överenskommelsen på allvar.

  • Energieffektivisering är den billigaste vägen för att uppnå klimatmålen. Det har flera studier det senaste året visat, bl a av McKinsey. Energieffektivisering har till och med negativa kostnader, dvs vi tjänar pengar på att effektivisera.
  • Det belopp som ”satsas” på energieffektivisering i överenskommelsen är 1/7 av det som föreslogs av energieffektiviseringsutredningen. Är detta en ambitiös energipolitik?
  • Det mål för energieffektivisering som föreslogs av energieffektiviserings¬utredningen är inte ens hälften av den samhällsekonomiskt lönsamma potential som finns (enligt utredningen själv). Nu är ambitionen att uppnå 1/7 av hälften, det vill säga ca 7 % av den lönsamma potentialen. Är det att visa starkt svenskt ledarskap?
  • Trots att bara 1/7 av pengarna satsas skriver man att samma mål som föreslås i energieffektiviseringsutredningen ska uppnås (man vill införa ett femårigt program med utgångspunkt i utredningen). Hur ska det gå till?
  • En satsning på energieffektivisering i stället för på energiproduktion ger 3-4 ggr fler jobb per TWh. Borde inte energieffektivisering ha fått större utrymme i överenskommelsen (som ju också skulle vara en överenskommelse för trygghet) med tanke på dagens situation på arbetsmarknaden?
I Sverige finns många företag som är duktiga på energieffektivisering. De säljer energieffektivisering i form av produkter eller tjänster. Ge dem en chans att utvecklas, skapa förutsättningar för deras produkter och tjänster. Samtidigt får vi fler jobb, spridda i hela landet, och både miljön och samhället tjänar på det.

Lotta Bångens
ordförande i Föreningen Sveriges Energirådgivare


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved