2009-02-10

Nya byggnadsdirektivet, EnergiRådgivarnas ställningstagande

Inför behandlingen av det nya byggnadsdirektivet (EPBD) i ITRE sänder vi bifogade ”position paper” (Word-fil) från föreningen Sveriges Energirådgivare (FSE).
Vi har noterat att byggnadsdirektivet kan vara ett kraftfullt instrument i EU:s energiarbete men att det idag finns flera problem med dess tillämpning.
Vi  finner det allvarligt att man inte i en process som byggnadsdeklarationerna lägger sig mera vinn om att ge medborgarna/skattebetalarna mera valuta för pengarna genom att ge dem ett ordentligt beslutsunderlag.
Vi anser att de åtgärder som föreslås skall vara väl underbyggda och tydligare formulerade och vi föreslår två olika sätt för detta.

Våra slutsatser bygger på synpunkter från de medlemmar vi har som arbetar dagligen med energideklarering i Sverige samt på samtal med fastighetsägare med flera.
 Den svenska implementeringen är inte, enligt oss, gjord på ett effektivt sätt. Gemensamma riktlinjer och synsätt från myndigheter saknas varför kvaliteten och kostnaden för att genomföra en deklaration varierar avsevärt.

Vi finner det direkt anmärkningsvärt att man i Sverige kan införa ett märkningssystem som är ett klockrent handelshinder. Detta kan ju motverkas genom en EU-gemensam ”label” som ansluter till den välkända A-G märkningen. För Sverige blir olägenheten liten eftersom man ännu så länge inte genomfört särkilt många deklarationer.

Lotta Bångens, ordförande Föreningen Sveriges Energirådgivare
08-747 86 98, 070-343 9212

Ladda ner Word fil

Ladda ner pdf fil


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-09-10
Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Läs mer

2019-08-21
Energikontor Norr nominerar Lars Andrén till europeiskt hållbarhetspris
Läs mer

2019-08-21
Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt
Läs mer

© 2011 All right reserved