2009-01-31

Offentlig upphandling av energirelaterad utrustning

Bindande krav för myndigheter och verk att följa Miljöstyrningsrådets kriterier är ett tydligare krav än det som föreslås i Energieffektiviseringsutredningen vilket vi anser positivt.

Vi vill dock i sammanhanget tillägga följande:

  •  Vi anser att statliga företag som ägs till mer än 50 % bör omfattas av kravet att följa Miljöstyrningsrådets kriterier. Företag som ägs till mindre andel än 50 % bör erbjudas frivilliga avtal liknande de för kommuner och landsting.
  • Vi anser att förslaget ”Då kriterier saknas, eller är olämpliga, bör LCC-analyser tillämpas vid upphandlingar” ska ändras till:

”Då kriterier saknas, eller är olämpliga, skall LCC-analyser tillämpas vid upphandlingar”.

Vi anser att de metoder och verktyg som finns idag är fullt tillräckliga för att ställa detta krav.

  •  Vi anser även att samordning av upphandling (inköpsklubbar) bör användas för att driva fram ett större utbud och fler leverantörer av effektiva produkter. En noggrann analys bör göras för att fastställa hur detta kan göras utan att vara negativt för konkurrensen.

För Energirådgivarna
Lotta Bångens

Ladda ner Word fil


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved