2008-12-10

Lönsamt elda med pelletskamin

Energimyndigheten har testat sex pelletskaminer, och två kombikaminer som kan eldas med både pellets och ved. Resultatet visar att jämfört med elvärme kan eldning med pellets nästan halvera kostnaden för uppvärmning.

– Det lönar sig att elda med pellets. Det handlar om en besparing på cirka 4600-7400 kronor per år, jämfört med elvärme, säger Pernilla Ohlsson, projektledare för testet vid Energimyndighetens Testlab.

Eldning med pellets är generellt sett effektivt och ger låga miljöutsläpp. I hus med direktverkande el kan pelletskaminen värma hela huset, med el-elementen som stöd.

Eldningen är till stor del automatiserad vilket ökar bekvämligheten. Kaminernas design varierar, så de passar in i olika miljöer. En av de testade kaminerna behöver ingen skorsten, utan den har istället en väggfläkt som monteras på ytterväggen och som kyler ner rökgaserna från kaminen innan de leds ut från huset.

– Pelletskaminerna har en effektiv förbränning som ger låga utsläpp till miljön. Rådet till konsumenterna är att kontakta energi- och klimatrådgivningen i kommunen för kostnadsfri rådgivning och för att få veta vad som gäller för eldning i området, säger Anita Aspegren, enhetschef på Energimyndighetens Testlab.

Tester av ytterligare 4 modeller kommer att publiceras i början av 2009. Testet omfattar egenskaper som värmeeffekt, verkningsgrad, utsläpp, säkerhet och buller.

Räkneexempel: En typvilla med direktverkande el använder årligen cirka 15 000 kWh el för uppvärmning. En pelletskamin kan ersätta cirka 50-80 procent av elanvändningen för uppvärmning. Detta medför en besparing på cirka 4600-7400 kronor per år.
Elpris: 1,25 kronor/kWh
Pelletspris: cirka 2600 kronor/ton (cirka 0,54 kronor/kWh)
Verkningsgrad: pelletskamin 85 procent, el 100 procent.

Källa: Energimyndighetens Testlab


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved