2008-11-06

Per Forsling, Fastighetsägarna, medverkade på Energideklarerarnas första möte 3 nov

Per Forsling från Fastighetsägarna (bilder) redovisade fastighetsägarnas erfarenheter av hittills genomförda energideklarationer. Fastighetsägarna har genomfört två studier under 2008 och resultatet av dem visar att:

  • Grundtonen är ”försiktigt positiv” till energideklarationer.
  • Många fastighetsägare avser att göra åtgärder som resultat av energideklarationerna. Det kan komma att ge verkliga energibesparingar och bestående effekter.
  • Många deklarationer återstår att göra, möjlighet att påverka och förändra finns fortfarande!

 

Ladda ner pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved