2008-11-06

Per Forsling, Fastighetsägarna, medverkade på Energideklarerarnas första möte 3 nov

Per Forsling från Fastighetsägarna (bilder) redovisade fastighetsägarnas erfarenheter av hittills genomförda energideklarationer. Fastighetsägarna har genomfört två studier under 2008 och resultatet av dem visar att:

  • Grundtonen är ”försiktigt positiv” till energideklarationer.
  • Många fastighetsägare avser att göra åtgärder som resultat av energideklarationerna. Det kan komma att ge verkliga energibesparingar och bestående effekter.
  • Många deklarationer återstår att göra, möjlighet att påverka och förändra finns fortfarande!

 

Ladda ner pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved