2008-11-05

Marie-Louise Persson, Boverket, medverkade på Energideklarerarnas första möte 3 nov

Marie-Louise Persson från Boverket berättade att det den 24 oktober 2008 fanns 37 227 sparade deklarationer i Gripen, 233 ackrediterade kontrollorgan på Swedac:s hemsida och 760 registrerade experter som får registrera deklarationer. Hon berättade också att det kommer en ny version av Gripen och en vägledning till det formulär som ska fyllas i vid inmatning i Gripen. De vanligaste frågorna som Boverket får angående energideklarationer är:

  • Vem berörs?
  • Var finns experter och vad kostar det?
  • Tekniska frågor
  • Gemensam deklaration? (t ex radhus)
  • Uppdelning av energi
  • Dispens?

 

ladda ner pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved