2008-11-05

Marie-Louise Persson, Boverket, medverkade på Energideklarerarnas första möte 3 nov

Marie-Louise Persson från Boverket berättade att det den 24 oktober 2008 fanns 37 227 sparade deklarationer i Gripen, 233 ackrediterade kontrollorgan på Swedac:s hemsida och 760 registrerade experter som får registrera deklarationer. Hon berättade också att det kommer en ny version av Gripen och en vägledning till det formulär som ska fyllas i vid inmatning i Gripen. De vanligaste frågorna som Boverket får angående energideklarationer är:

  • Vem berörs?
  • Var finns experter och vad kostar det?
  • Tekniska frågor
  • Gemensam deklaration? (t ex radhus)
  • Uppdelning av energi
  • Dispens?

 

ladda ner pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved