2008-10-03

Möte för Energideklarerare 3 november

Program
Introduktion – Syfte och mål med sektionen för energideklarerare, Lotta Bångens, Energirådgivarna

Senaste nytt från Boverket,
Representant från Boverket

Energideklarationer – en viktig del i Sveriges arbete för ökad energieffektivisering, Per Högström, Näringsdepartementet

Tidiga erfarenheter från systemet energideklarationer – ur fastighetsägarens perspektiv, Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm

Förslag på prioriterade aktiviteter inom sektionen hösten 2008/våren 2009
Diskussion med utgångspunkt från följande punkter:
- Riktlinjer för när besiktning ska utföras
- Miniminivå på deklaration
- Presentation av resultat/rapport

Val av styrgrupp

Avslutning och sammanfattning

Kaffe serveras under eftermiddagen

Välkomna!

 

Ladda ner Word fil


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-09-10
Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Läs mer

2019-08-21
Energikontor Norr nominerar Lars Andrén till europeiskt hållbarhetspris
Läs mer

2019-08-21
Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt
Läs mer

© 2011 All right reserved