2008-10-03

Möte för Energideklarerare 3 november

Program
Introduktion – Syfte och mål med sektionen för energideklarerare, Lotta Bångens, Energirådgivarna

Senaste nytt från Boverket,
Representant från Boverket

Energideklarationer – en viktig del i Sveriges arbete för ökad energieffektivisering, Per Högström, Näringsdepartementet

Tidiga erfarenheter från systemet energideklarationer – ur fastighetsägarens perspektiv, Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm

Förslag på prioriterade aktiviteter inom sektionen hösten 2008/våren 2009
Diskussion med utgångspunkt från följande punkter:
- Riktlinjer för när besiktning ska utföras
- Miniminivå på deklaration
- Presentation av resultat/rapport

Val av styrgrupp

Avslutning och sammanfattning

Kaffe serveras under eftermiddagen

Välkomna!

 

Ladda ner Word fil


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved