2008-06-11

Energideklarerare får ny sektion!

Alla som arbetar med att energideklarera byggnader är välkomna som medlemmar i den nya sektionen.

Föreningen har sedan länge arbetat med att påverka utformningen av det svenska systemet för energideklarering. Utöver Boverket och VVS Tekniska Föreningen har vi redan idag ett väl utvecklat samarbete med Fastighetsägarna och berörda departement i frågan.
Vi sitter även med i Energieffektiviseringsutredningens expertgrupp där förslag på hur energideklarationernas åtgärdsförslag ska omsättas i konkreta åtgärder diskuteras.

Syfte
Vi vill hjälpa till att skapa ett väl fungerande system för energideklarationer bland annat genom att:

  • Vara en länk mellan fastighetsägare och energideklarerare på branschnivå
  • Uppmärksamma myndigheter på förbättringsförslag i systemet
  • Skapa en (större) marknad för åtgärder
  • Samverka med andra föreningar för besiktning mm
  • Säkerställa och höja kvaliteten på deklarationer och besiktningar, t ex genom gemensamma riktlinjer
  • Kompetensutveckla medlemmar
  • Systematisera erfarenhetsutbytet mellan medlemmar
Energideklaration med funktion
Syftet med energideklarationerna är att främja en effektiv energianvändning. Energieffektivisering sker först när åtgärder genomförs. Vi vill skapa en brygga mellan förslag på åtgärder och lönsamma effektiviseringsprojekt. Vi tror att föreningens nätverk kan hjälpa till i det arbetet.

Föreningens sektion för kommunala energirådgivare har medlemmar som ska informera kring systemet med energideklarationer. Bland annat genom att hjälpa företag och privatpersoner att hitta ackrediterade företag och att bistå när åtgärdslistor ska översättas i projekt.

EnergiEffektiviseringsFöretagen är föreningens sektion för företag som säljer energieffektivisering i form av produkter eller tjänster. Branschförbunden inom området är grundare av denna sektion. Här finns kunskap om den senaste tekniken för effektivisering (belysning, ventilation, solskydd, VVS, kyla, isolering, el mm).


Några röster ….
- En förening underlättar vår dialog med branschen och kan också  stärka kompetensutvecklingen, svarar Nikolaj Tolstoy, Boverket, på frågan om varför han är positiv till en förening för energideklaranter.

- Våra lokalföreningar i samarbete med Energirådgivarna är en bra plattform för erfarenhetsutbyte mellan energideklaranter samt mellan deklaranter och fastighetsägare, tror Bengt Göran Jarefors på VVS Tekniska Föreningen

Sommaren är kort...
Vi återkommer i början av september med datum för ett första möte i den nya sektionen. Har du synpunkter på vad som ska tas upp på mötet – hör gärna av dig!

Vi avser att välkomna både ackrediterade företag och certifierade personer i den nya sektionen.

Bästa hälsningar

Lotta Bångens
För föreningen Sveriges Energirådgivare

Frågor om den nya sektionen besvaras av Lotta Bångens, 070-343 9212 eller via mail på lotta.bangens@aton.se


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved