2008-05-16

Remissvar om energi- och klimatrådgivningen!

Ur remissvaret:

Man säger att rådgivarna skall delta i basutbildningar. Blotta deltagandet i en basutbildning är dock ingen garanti för att en deltagare har tillägnat sig den förväntade kunskapen och kan använda den i sitt arbete. Kravet på deltagandet i en basutbildning borde därför kompletteras med eller ersättas av en kunskaps-/kompetenstest.

Det sägs att energimyndigheten skall anordna utbildningen. Vi ser det som Energimyndighetens uppgift att säkerställa att samtliga kommunala energirådgivare uppnår den ställda kunskapsnivån. Energimyndigheten har i det fallet en tydlig roll som beställare och kravställare. Vi är däremot tveksamma till att det måste vara Energimyndigheten som även har utförarrollen. Sveriges energirådgivare är beredda att anordna utbildningarna på sätt som vi gjort tidigare och att omforma dem om så erfordras för att möta nya krav.

Vi anser också att det är mycket viktigt att i utbildningen få med moment som berör beteendefrågor, kommunikationskunskap och transporter. Vidare bör det i 2§ uttryckas att utbildningen även ska omfatta kunskap om effekter och verkningar av ökande växthuseffekten.

I redovisningen från kommunen till Energimyndigheten bör det även ingå en aktuell kommunal energiplan och koppling mellan denna och energi- och klimatrådgivningen.

Ladda ner remissvaret i sin helhet (word-fil).


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved