2008-05-13

Kongress i Uppsala (on-line)

2008-05-13

Gunnar Hedberg, finanskommunalråd - Uppsala kommun
Välkommen till Uppsala
Maud Olofsson - Näringsdepartementet
Energieffektivisering - Klimatpolitik i praktiken
Sven Werner - Halmstads Universitet
Tomas Bruce - Tomas Bruce AB
Ingrid Willerström - Vattenfall
Svante Wijk - NCC
Hans Nilsson - FourFact AB

Referat av presentationer från första dagen

2008-05-14

Thomas Johansson, Boverket
Mats Sándor, Systemair
Jonas Höglund -Pelletsindustrins Riksförbund
Lars Bylund
Lars Andrén - DrivKraft/Svensk Solenergi
Ulf Frisk och Benny Augustsson – Swedisol och Isoleringsfirmornas förening
Henrik Feldhusen
Mats Gustafsson – Energirådgivare i Bollebygd och Härryda kommun
Bygga energisnålt – hur gör man då?
Annika Kühner – Elektrolux
Roine Kristiansson – VD VVS Företagen
Peter Bennich, Energimyndigheten
Tomas Kåberger

Referat av presentationer från andra dagen


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved