2008-05-13

Kongress i Uppsala (on-line)

2008-05-13

Gunnar Hedberg, finanskommunalråd - Uppsala kommun
Välkommen till Uppsala
Maud Olofsson - Näringsdepartementet
Energieffektivisering - Klimatpolitik i praktiken
Sven Werner - Halmstads Universitet
Tomas Bruce - Tomas Bruce AB
Ingrid Willerström - Vattenfall
Svante Wijk - NCC
Hans Nilsson - FourFact AB

Referat av presentationer från första dagen

2008-05-14

Thomas Johansson, Boverket
Mats Sándor, Systemair
Jonas Höglund -Pelletsindustrins Riksförbund
Lars Bylund
Lars Andrén - DrivKraft/Svensk Solenergi
Ulf Frisk och Benny Augustsson – Swedisol och Isoleringsfirmornas förening
Henrik Feldhusen
Mats Gustafsson – Energirådgivare i Bollebygd och Härryda kommun
Bygga energisnålt – hur gör man då?
Annika Kühner – Elektrolux
Roine Kristiansson – VD VVS Företagen
Peter Bennich, Energimyndigheten
Tomas Kåberger

Referat av presentationer från andra dagen


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-09-10
Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Läs mer

2019-08-21
Energikontor Norr nominerar Lars Andrén till europeiskt hållbarhetspris
Läs mer

2019-08-21
Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt
Läs mer

© 2011 All right reserved