2008-05-05

Bli diplomerad klimat- och energivägledare!

Delta i ett av EnergiRådgivarnas två kurstillfällen före sommaren på Rosersbergs Räddningsverksskola eller i Jönköping på Energicentrum A6.
Kunderna och de som söker dina råd är inte längre enbart betjänta med svar på hur lönsamma olika energieffektiviseringsåtgärder räknat i kWh och kronor är enligt vedertagen praxis.
Frågorna nu gäller inte bara den använda energin i huset utan i lika hög grad också den totalt använda primärenergin för att producerna den "köpta" energin.
Läs mer om kursen i pdf-filen!
Välkommen med din anmälan!


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-09-10
Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Läs mer

2019-08-21
Energikontor Norr nominerar Lars Andrén till europeiskt hållbarhetspris
Läs mer

2019-08-21
Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt
Läs mer

© 2011 All right reserved