2008-04-24

Bennich, Muld och Kåberger!

Temat för årets kongress – som för övrigt är öppen för alla intresserade och inte bara för EnergiRådgivarnas medlemmar – är Effektiva åtgärder.
Peter Bennich är handläggare på Energimyndigheten på avdelningen för Systemanalys. Han jobbar bland annat med att mäta hushållens elanvändning på apparatnivå och att kartlägga förbrukningsmönster. Han kommer att berätta om vilka de tio bästa åtgärderna i bostäderna är.
Andres Muld är inbjuden att tala på middagen i Saluhallen den 13 maj. Han är chef på avdelningen för Hållbar energianvändning. Inom avdelningens ansvarsområde ligger också frågor avseende utveckling och uppföljning av den kommunala energirådgivningen samt programmet Uthållig kommun.
Kongressens avslutningsanförande hålls av generaldirektör Tomas Kåberger som kommer till kongressen onsdagen den 14 maj.
Sista anmälningsdatum till kongressen är den 26 april!


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved