2008-04-24

Bennich, Muld och Kåberger!

Temat för årets kongress – som för övrigt är öppen för alla intresserade och inte bara för EnergiRådgivarnas medlemmar – är Effektiva åtgärder.
Peter Bennich är handläggare på Energimyndigheten på avdelningen för Systemanalys. Han jobbar bland annat med att mäta hushållens elanvändning på apparatnivå och att kartlägga förbrukningsmönster. Han kommer att berätta om vilka de tio bästa åtgärderna i bostäderna är.
Andres Muld är inbjuden att tala på middagen i Saluhallen den 13 maj. Han är chef på avdelningen för Hållbar energianvändning. Inom avdelningens ansvarsområde ligger också frågor avseende utveckling och uppföljning av den kommunala energirådgivningen samt programmet Uthållig kommun.
Kongressens avslutningsanförande hålls av generaldirektör Tomas Kåberger som kommer till kongressen onsdagen den 14 maj.
Sista anmälningsdatum till kongressen är den 26 april!


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved