2008-04-18

EEF - ny programförklaring!

EnergiEffektiviseringsFöretagen. Programförklaring

Världen står inför en gigantisk utmaning. På kort tid måste vi ställa om våra samhällen så att klimatförändringen kan bromsas och stoppas. Och vi skall göra det så att energitillförseln i framtiden blir uthållig och inte tär på jordens tillgångar. På så sätt lämnar vi över en hållbar värld till våra efterkommande och på så sätt ger vi möjlighet till jordens alla invånare att leva ett drägligt liv. Att använda energin effektivare är en hörnsten i denna utmaning.

International Energy Agency, IEA, vid OECD har visat att man sedan 1973 haft en omfattande effektivisering. Utan den skulle man idag behövt använda c:a 50% mer energi än vi faktiskt gör. Vi har ”energisparandet” att tacka för en större del av vår välståndsökning än den ökade energitillförseln!

Effektivare energianvändning borde vara det första valet i alla överväganden om förändringar i energisystemet. Energipolitik kretsar dock sedan länge främst kring olika sätt att producera energi. En effektiv energianvändning och förnybar energi går emellertid hand i hand. Minskad intensitet i användningen öppnar möjlighet för förnybar tillförsel. Tillsammans skapar de ett uthålligt energisystem.

EnergiEffektiviseringsFöretagen.
Det finns i Sverige ett stort kunnande när det gäller effektivisering och uthållighet. Många företag tillverkar, installerar och underhåller teknik för effektivare energianvändning i byggnader och för industrin. En ökad satsning på dessa skulle inte bara ha positiva effekter på miljö och ekonomi utan även för sysselsättning och för regional utveckling.

Vi inom EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF, vill skapa en allians bestående av företag och branscher som kan delta i att utveckla samhället i denna riktning. Man måste bryta både invanda tankemönster och beteenden. Vi skall samla företag och aktivera dem i följande uppgifter:

  1. Konkretisera potentialen för effektivisering så den blir tydlig för beslutsfattare
  2. Demonstrera och utveckla både teknik och organisation så att beslutsfattare, yrkesverksamma och kunder lättare kan få tillgång till just det som passar dem.
  3. Skapa förutsättningar för utbildningsväsendet att lättare delta i praktiken på fältet.
  4. Göra våra egna företag till mönster genom att leva som vi säljer och arbeta för att minska miljöpåverkan från den egna verksamheten.

Kunder som anlitar ett av våra företag skall veta att vi levererar energikvalitet och uthållighet till dem och att vi gör det baserat på vår egen erfarenhet.

Som medlem i EnergiEffektiviseringsFöretagen:
  • informerar vi alltid kunden om det mest energieffektiva alternativet i varje tillämpning
  • utbildar vi vår personal i ny energieffektiv teknik
  • har vår personal god kännedom om hur beräkningar av livscykelkostnader kan göras

Stockholm 2008-03-05


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved