2008-02-06

Kongressen i Uppsala. Programmet är klart!

Energirådgivarnas kongress äger rum i Uppsala Konsert & Kongress 12-14 maj 2008. Temat är Effektiva åtgärder!

Effektiviseringsbranschen är Sveriges nya basindustri i det uthålliga samhälle som vi vill hjälpa till att bygga upp. På kongressen kommer ett stort antal framstående experter att tala över det aktuella läget inom energieffektiviseringen – och om hur vi går vidare i praktiken. Välkommen du också!

Näringsminister Maud Olofsson kommer att tala om Energieffektivisering är klimatpolitik i praktiken.
Ingrid Willerström Vattenfall, Energieffektivisering på kundernas villkor;
Annika Kühner Electrolux, Bara genom att göra lite, så gör du mycket;
Tomas Kåberger, Energimyndighetens nye generaldirektör kommer också att tala till kongressen!
Peter Bennich Energimyndigheten, Tio i topp - tio bästa åtgärderna i bostäder.
Svante Wijk NCC, Vi kan och vi vill bygga energisnålt
Sven Werner Halmstads universitet, Energisystem i Sverige och Europa. Stora hinder och stora möjligheter för fjärrvärmen i Europa;
Tomas Bruce Tomas Bruce AB, Energitjänsteutredningen;
Hans Nilsson Fourfact, Effektivisering, hörnstenen i det hållbara energisystemet;
Thomas Johansson Boverket, Föreslagna åtgärder i genomförda energideklarationer – Vad är en kostnads­effektiv åtgärd?;
Mats Sándor Systemair, Ventilationens möjligheter för energieffektivisering. Åtgärder;
Tomas Isaksson Pellets­industrins Riksförbund, Är pellets ett framtidsbränsle?;
Lars Bylund Bergens arkitektskole, LED räddar världen?;
Lars Andrén DrivKraft/Svensk Solenergi, Solvärme – stora potentialer även i Sverige;
Benny Augustsson och Ulf Frisk Swedisol och Isoleringsfirmornas förening, Tilläggsisolera våra befintliga byggnader– nu!;
Henrik Feldhusen Svensk Fjärrvärme, Fjärrvärme till småhus;
Mats Gustafsson energirådgivare i Bollebygd och Härryda kommun, Bygga energisnålt – hur gör man då?;
Roine Kristiansson VVS Företagen, Ett vinna-vinna-koncept. Alla är vinnare.

Studiebesök kommer att ordnas på Vattenfalls avfallsförbränningsanläggning, på Biobränsleanläggningen i Knivsta och på Ångströmlaboratoriet.

Utställningar!

Tack till våra samarbetspartners: Vattenfall, NCC och Energimyndigheten samt våra sponsorer Electrolux, Uppsala kommun, Uppsalahem, VVS Tekniska föreningen/energi&miljö samt VVS Företagen/VVS Forum.

 

Ladda ner pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-09-10
Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Läs mer

2019-08-21
Energikontor Norr nominerar Lars Andrén till europeiskt hållbarhetspris
Läs mer

2019-08-21
Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt
Läs mer

© 2011 All right reserved