2008-01-25

Jaktlicens för energislöseri? Ja gärna!

Göran Hägglunds föreslår i dagens DN att man ska inrätta energijägare i alla kommuner. Jägarna finns redan och kallas Energi- och klimatrådgivare, men vi ser gärna att vår jaktlicens utvidgas och att vi får bättre ammunition samt ett drev för bytet. Och se till att vi blir fler jägare! Idag har varje jägare (rådgivare) i genomsnitt minst 10 000 hushåll och företag att lägga an på.

Energirådgivarnas verksamhet har länge varit kringgärdad av restriktioner därför att man befarat att de konkurrerar med konsultverksamhet, men det är tvärtom. Energirådgivarnas jakt är starten för ordentliga förbättringar som fordrar konsultinsatser. Ge rådgivarna större befogenheter och vi får bättre korn på villebrådet!

Ge energi- och klimatrådgivarna möjligheter till konkret rådgivning på plats. Detta har Föreningen Sveriges Energirådgivare föreslagit men inte fått igenom i den nya förordningen till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Utöka jakten även till transportsektorn. Det går inte att utelämna den i en seriös klimatrådgiving.

Det finns en lag idag som säger att alla kommuner ska ha en energiplan. Uppföljningen av lagen är emellertid undermålig vilket har lett till att få kommuner har aktuella energiplaner. Bättre energiplaner i kommunerna skulle underlätta ”jakten”. Med aktuella energiplaner skulle möjligheterna att skapa underlag för elproduktion från kraftvärmeverk förbättras. De skulle också bana väg för utnyttjande av andra energikällor som t.ex solceller och solvärme.

Energideklarationerna är ett annat viktigt instrument som emellertid håller på att fuskas bort genom tillämpningar som minskar kravet på besiktning och tunnar ut förslagen till åtgärder.

Och snälla regeringen - snabba på arbetet med ombyggnadsregler! Idag finns det bara energikrav vid nybyggnad. Vi tror inte att miljonprogrammets hus skall rivas annat än i undantagsfall. De (och andra byggnader) kan byggas om till betydligt bättre standard.

Men vi behöver också en kraftsamling på eran sida där myndigheterna ofta går i otakt. Vi föreslår ett centrum för energieffektivisering som skulle rapportera till regering och riksdag och se till att myndighetsinsatserna samverkar mot ett gemensamt mål. Det behövs för att vidga perspektivet på samverkan, både inbördes myndigheter emellan, men lika mycket, eller mer, med näringsliv och organisationer.

Vi ser fram emot en god jakt!

Lotta Bångens
Föreningen Sveriges Energirådgivare


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved