2008-01-18

Effektivare företag behövs för klimatets skull

Den politik, och de åtgärder, som nu pågår och planeras räcker inte för att stoppa klimatförstöringen. När man jämför den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC med IEAs World Energy Outlook (WEO) framgår detta med all önskvärd tydlighet.

•    WEO.s rapport säger att med de politiska åtgärder som är kända och aviserade så är klimatkatastrofen oundviklig.

•    IPCCs rapport säger att det finns kunnande, teknik och åtgärder som är tillräckliga om de omedelbart omsätts i praktisk handling.

Slutsatsen är uppenbar. För att klara uppgiften framför oss måste vi göra en radikal brytning med vårt nuvarande sätt att hantera klimatfrågan. Vi måste bryta WEO-linjen och ersätta med IPCC-linjen.

Den viktigaste åtgärden för klimatet är dock inte att byta energitillförsel. Den är att använda energin effektivare. ”Att kunna göra mer med mindre” som EUs kommissionär Piebalgs säger. Energieffektivisering är de åtgärder som har störst negativa kostnader av alla klimatåtgärder!! Just det, negativa kostnader, d.v.s. vi tjänar pengar på att genomföra åtgärderna!

De borde därför vara det första valet i alla överväganden om förändringar i energisystemet. Energipolitik kretsar dock sedan länge främst kring olika sätt att producera energi och kring kostnadsfrågor i anslutning till energiåtgärder. Men som rapporterna visar behövs nu ett radikalt trendbrott

Det finns i Sverige ett stort kunnande inom branscher som kan hjälpa till att ställa om samhället till ett uthålligt energisystem. Det finns många företag som tillverkar, installerar och underhåller nya lösningar för effektivare energianvändning i byggnader och för bebyggelsen, EnergiEffektiviseringsFöretagen

Dessa företag kan utvecklas ytterligare och bli till Sveriges nya basindustri för en värld som ropar efter effektivare lösningar. En ökad satsning på effektivare energianvändning skulle inte bara ha positiva effekter på miljö och ekonomi utan även för sysselsättningen och för regional utveckling.

Inom EnergiEffektiviseringsFöretagen finns kunskapen, tekniken och viljan. Följande åtgärder skulle göra det möjligt att vända utvecklingen:

Visa:
1.    Staten och hela den offentliga sektorn ska vara föregångare som inköpare
2.    Inrätta ett litet med effektivt ”Centrum för Energieffektivisering” som rapporterar hur arbetet framskrider till regering och riksdag och som ser till att myndighetsinsatserna samverkar mot ett gemensamt mål.
3.    Hushållen ges handfast hjälp och riktad rådgivning (deklarationer, åtgärdsförslag, märkning, mm).

Organisera
4.    Industrin och lokalsektorn måste kunna göra effektivisering till en del av sin företagsstrategi (minska kostnader, minska risker, skapa affärer etc.)
5.    Man behöver ”inköpsklubbar” och instrument att finna produkter med hjälp av IT-hjälpmedel.
6.    Använd miljonprogrammet som hävstång för teknik och affärsutveckling.
7.    Program för att utnyttja utbildningsväsendet effektivare i rådgivnings- och inventeringsarbete, Linköpings Universitet är här en föregångare

Belöna
8.    Program för att fasa ut gammal utrustning (med skrotningspremier) både i industri och hushåll
9.    Belöna god effektivitet i hushåll och i lokalsektorn med skatteinstrumentet (fastighetsavgift, skattenedsättning o.s.v.)
10.    Stötta fastighetsägare i att ställa krav på energieffektiv och god inomhusmiljö.
11.    Fler insatser för att utnyttja (optimera) befintlig teknik och installationer, laststyrning

Ge branschen ett handtag
12.    Organisation av ”EnergiEffektiviseringsföretagen”. Effektivisering är Sveriges nya basindustri där man utvecklas av de oundvikligen stigande energipriserna.
13.    Kommunala energirådgivare bör få utökade befogenheter att bli klimatrådgivare och ge konkret rådgivning på plats.


Energirådgivarna och EnergiEffektiviseringsFöretagen
       
Marita Björklund, IF (Isoleringsfirmornas förening)
Lotta Bångens, EnergiRådgivarna
Magnus Everitt, Svensk Ventilation
Magnus Frantzell, Belysningsbranschen
Ulf Frisk, Swedisol
Anders Hall, Solskyddsförbundet
Bengt-Göran Jarefors, VVS-tekniska föreningen
Frank Johansson, Energitjänstföretagen
Johan Lysholm, EIO
Johan Mossling, VVS-företagen
Hans Nilsson, EnergiRådgivarna
Roger Wranér, Kylentreprenörerna


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved