2007-12-20

Klimat- och energirådgivning: Regeringen har lyssnat!

Vid vår kongress 2007 redovisades medlemmarnas synpunkter på den framtida energirådgivningen (se enkäten i pdf-format).

Bland synpunkterna fanns att omfattningen skulle vidgas så att det skulle bli ”Klimat- och Energirådgivning” samt att Rådgivningen skulle bli mera distinkt ifråga om åtgärder och även omfatta kommunens egna fastigheter.

Ibland påstås att en sådan utvidgning skulle vara konkurrensbegränsande, men våra medlemmar, bland dem många konsulter, ser att det snarare är tvärtom. Nämligen åtgärdsbefrämjande och ger jobb åt konsulter för projekteringsarbeten.

Nu meddelar regeringen att sådana förändringar i omfattning och befogenheter skall göras. (Se word-fil )
En följd av att FSE trycker på!
Ännu saknas några delar, som t.ex. transportsektorn som är en viktig del av klimatarbetet. Vi hade även velat se större krav på kommunerna som får bidraget. Men vi fortsätter att trycka på!

Medlemmar! Ni behövs om klimatmålen skall uppnås.

Lotta Bångens
Ordförande Föreningen Sveriges Energirådgivare

Länk till Energimyndigheten


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved