2007-05-31

Energianvändning eller ambition

Före valet var alliansen inte särskilt tydlig ifråga om energiframtiden. Det parti som tog sig an energi- och miljöfrågor, centerpartiet, hade dock deklarerat sina intentioner på området före valet.


På 'Fälldindagen' i september presenterade centerpartiet tio förslag varav ett avsåg att stärka bl.a. energirådgivningen. Sedan dess har det varit tystare. Tills vi fick se budgetpropositionen. Satsningen för energirådgivningen innebär i bästa fall blir oförändrad omfattning och i så fall bara under förutsättning att annan verksamhet som t.ex. teknikupphandling läggs ned. Och ändå hördes Näringsministern säga på Energitinget att energieffektivisering är ett av regeringens tre energipolitiska fokusområden!!

Gå från råd till dåd
I Energirådgivarnas avstämning i december 'Mera Verkstad' visade vi att man måste agera både för att få ut ny teknik på marknaden, använda mer av den goda (existerande) tekniken samt att ta bort den dåliga. Och man måste göra alla dessa saker samtidigt. Det är dags att ta steget från rådgivning till dådgivning!
En satsning på effektivare energianvändning bäddar för en industriell utveckling av de företag och branscher som levererar produkter och tjänster för energieffektivisering Små och medelstora företag vars verksamhet ger omfattande och ökad sysselsättning över hela landet. Som kan utveckla kunnande och produkter både för hemmabruk och för export. En industri som kan hantera, och utvecklas med, de stigande energipriserna, med behovet av att hushålla med resurserna och med behovet av förnybar energi. Dessa företag som arbetar med effektivisering är Sveriges nya basindustri !

Kunskap finns
Miljöministern kommenterar IPCCs rapport om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser att tekniken och metoderna finns, de kostar inte mycket samt det är upp till politiker och näringsliv att ta tillvara möjligheterna. Just det miljöministern! Ta med vår skrift 'Mera Verkstad' (Du har fått ett exemplar) och kvista över till kollegan i Näringsdepartementet (hon har också ett exemplar) och prata igenom våra förslag. Vi kommer gärna med och utvecklar våra förslag tillsammans med er och med EffektiviseringsFöretagen. Tillsammans med dem och med rådgivarna har vi diskuterat fram ett program som i korthet innebär att:
· Det behövs mer, inte mindre, pengar till information och konkret personlig rådgivning kring hur vi kan använda energi på ett smartare sätt än idag. I dag får energirådgivarna inte rikta sig till enskilda hushåll eller företag utan enbart ge allmänna råd. Vi vill att rådgivarna ska kunna ge konkreta råd på plats, hos alla som vill. De behöver utökade och tydligare befogenheter. Det skapar en större marknad för konsulter och företag som säljer energieffektivisering.

  • Omforma de kommunala energirådgivarnas uppdrag till att gälla både klimat- och energirådgivning.
  • Låt dessa nya rådgivare samarbeta med flera myndigheter (förutom Energimyndigheten även Vägverket, Naturvårdsverket och Boverket), så att vi kan få ut mer och bättre information.
  • Utöka uppdraget att gälla även transportsektorn.
  • Kräv någon form av motprestation från de kommuner som tar emot det statliga bidraget.
  • Ställ ökade krav på kompetens och ge rådgivarna möjlighet att helhjärtat fokusera på klimat- och energifrågor.

Hans Nilsson
Föreningen Sveriges Energirådgivare


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved