2007-07-31

Skapa aktiviteter som sätter fart på energieffektiviseringen

Det mesta om energi handlar om hur den produceras och lite om hur energin används. Varför är det så? Är det mediernas intresse för 'stora frågor', är det politikernas profileringsbehov, är det energiföretagens storlek och informationsflöde eller är det så att de som jobbar med och kan påverka energianvändningen inte syns och hörs. Oavsett vilket så är det sist nämnda bekymrande och det enda vi verkligen kan påverka. Att de tekniska installationsbranscherna är dåliga på att kommunicera sin kunskap om energieffektivisering är känt, men vad görs åt det?

Om vi börjar med branschorganisationerna så har viktiga initiativ tagits. Ett konkret exempel är Energieffektiviseringsföretagen, dvs den nya sektionen inom Energirådgivarna. Att den bildats lyfter fram två saker; dels att energieffektivisering hanteras på ett målinriktat och organiserat sätt, dels att verksamheten är branschöverskridande. Båda är viktiga, men det branschöverskridande är särskilt betydelsefullt. Energieffektivisering har ingen monopol på, det är samverkande aktiviteter med olika parter som påverkar energianvändningen i en fastighet, en industri eller annat. Ett exempel som kan te sig märkligt, men som med ett bredare synsätt är naturligt är samarbete mellan kylentreprenörer och solskyddsföretag. Det ena utesluter inte det andra - i praktiken kompletterar de varandra och vill man ha ett bra inneklimat och en bra arbetsmiljö måste de samverka.

Utbildning och information
En kommande aktivitet är ett utbildnings- och informationsarbete med fokus på energieffektivisering som KYL, VVS-I och Svensk Ventilation påbörjat. Innehåll och aktiviteter offentliggörs inom kort. Den röda tråden är att de som möter kunden ska kunna och våga mer när det gäller energieffektivisering. Vi vill ha tusentals energikunniga medarbetare som ger kunderna bra förslag på hur de kan minska sin energianvändning. Vad kan ett enskilt företag göra då? Ja, det är här energiögonen kommer in. Om vi jämför installations- och service-företag med dem som levererar energi så finns det en väsentlig skillnad. Kommunikationen mellan energileverantören och kunden består huvudsakligen i kontakt genom rör, ledningar och fakturor. Kundkontakten med installations- och serviceföretag består huvudsakligen i personliga möten och/eller besök i kundens lokaler eller anläggningar. Det innebär att möjligheten att tala om vad som kan göras, att lyssna på kundens behov, att föreslå lösningar och att därigenom skapa ömsesidigt lönsamma affärer är hur stor som helst.

Tänk om...
Men det krävs ju att det tas initiativ. Tänk om alla medarbetare i företag hanterar anläggningar som gör av med energi föreslog någon liten åtgärd vid varje kundmöte. Tänk om alla kyltekniker kunde leverera ett energitips vid de återkommande kontrollerna, tänk om vvs-montören hade ett energitips vid jourutryckningen, tänk om det i alla service- och underhållsavtal fanns en punkt där det framgår vilka ytterligare energisparåtgärder som kan vidtas. Tänk om alla 'energieffektiviseringsbranscher' öppnade sina energiögon, det skulle skapa sysselsättning och minska behovet av energiproduktion. Snart skulle energieffektivisering vara hur naturligt som helst, till nytta för alla.

Anders Ekdahl
Kylentreprenörernas Förening, en av branscherna i Energieffektiviseringsföretagen


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved