2007-09-11

Klimatmiljarden

Regeringen satsar på energieffektivisering i den "klimatmiljard" som presenterades idag. Satsningen på energieffektivisering avser bl.a teknikupphandling och marknadsintroduktion av energieffektiv teknik, krav på energideklarationer av byggnader, klimatrådgivning till konsumenter och företagare samt utveckling av klimatmärkning av produkter och tjänster. 120 miljoner kronor satsas 2008, 130 miljoner kronor 2009 och 60 miljoner kronor 2010. De här är medel som satsas utöver de som redan aviserats i vårpropositionen.

Vad det kommer att innebära för den kommunala energirådgivningen är svårt att säga idag, men märk väl att det begrepp som används i pressmeddelandet är "klimatrådgivare", vilket stämmer väl med de utvecklingsförslag som tagits fram inom föreningen.

Mer info på www.regeringen.se


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-02-17
Förnybar energi i fokus på temadagar i Katrineholm
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-02-17
Förnybar energi i fokus på temadagar i Katrineholm
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

© 2011 All right reserved