2007-09-11

Klimatmiljarden

Regeringen satsar på energieffektivisering i den "klimatmiljard" som presenterades idag. Satsningen på energieffektivisering avser bl.a teknikupphandling och marknadsintroduktion av energieffektiv teknik, krav på energideklarationer av byggnader, klimatrådgivning till konsumenter och företagare samt utveckling av klimatmärkning av produkter och tjänster. 120 miljoner kronor satsas 2008, 130 miljoner kronor 2009 och 60 miljoner kronor 2010. De här är medel som satsas utöver de som redan aviserats i vårpropositionen.

Vad det kommer att innebära för den kommunala energirådgivningen är svårt att säga idag, men märk väl att det begrepp som används i pressmeddelandet är "klimatrådgivare", vilket stämmer väl med de utvecklingsförslag som tagits fram inom föreningen.

Mer info på www.regeringen.se


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved