2006-08-30

Är energipolitiken redan spikad?

Två saker kan sägas efter debatten:
1. Inga stora meningsskiljaktigheter finns mellan partierna
2. Västra Götaland vill bli "bäst i klassen" och satsa stort på energiområdet

Så det är bäst att vi andra ser upp!

Läs en sammanfattning av debatten i filen!


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved