2006-08-30

Är energipolitiken redan spikad?

Två saker kan sägas efter debatten:
1. Inga stora meningsskiljaktigheter finns mellan partierna
2. Västra Götaland vill bli "bäst i klassen" och satsa stort på energiområdet

Så det är bäst att vi andra ser upp!

Läs en sammanfattning av debatten i filen!


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved