2006-06-28

Oljekommissionen är klar.

Man förväntar sig att en oljekommission skall ägna sig främst åt att peka ut vilket bränsle som skall sättas i stället. Och man förväntar sig att en kommission med representation på hög nivå av personer med stort inflytande och med långvarig erfarenhet av hur företag och förvaltning sköts på ett övergripande plan ger sitt utlåtande i termer av principer snarare än åtgärder. Men de har också haft med Energirådgivarnas ordförande Lotta Bångens som har egen handfast erfarenhet från fältet och kommissionens medlemmar har varit lyhörda för dessa.
 
Den finske filosofen Georg Henrik von Wright sade en gång när han blev tillfrågad om hur man skulle ersätta kärnkraft med ett annat bränsle att frågan var fel ställd. Man skulle istället fråga: ”Hur mycket energi behöver vi”?
 
Och kommissionen har tänkt i sådana banor. Man har lagt fast ett antal strategier och den första är effektivisering. Det är naturligtvis mycket lättare (nåja?) att finna ersättningsbränslet när man tagit ned användningen till en lägre nivå. Slöseri är alltid slöseri oavsett det är energi eller pengar. Man har också konstaterat att elanvändningen måste påverkas och på samma rationella grund. Om vi tillåter oss att slösa med el (med dålig verkningsgrad i omvandlingen) så ökar behovet av produktion vilket kan leda till ny (ökad) oljeanvändning. Kommissionen har alltså tänkt på systemet som helhet och inte bara på detaljerna.

Ett särskilt Centrum för energieffektivisering föreslås. Det ska ha i uppgift att driva på, utvärdera och lämna årliga rapporter till regering och riksdag kring energieffektiviteten.
 
Sedan har man också gått ned på åtgärdsnivå och pekat ut områden som t.ex bostäderna i miljonprogrammet om är i stort behov av åtgärder. Men allt det där kan ni läsa själv samt med tillfredsställelse tänka på att Energirådgivarna haft ett finger med i spelet.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved