2006-05-29

Oljekommissionen snart klar!

Och det kommer också att ta upp frågor om hur man skall skall få mera fart på energieffektiviseringen. Det är en viktig princip att uthållighet och varaktig förändring till ett uthålligt energisystem fordrar att vi börjar i rätt ände – effektivare användning. Så att vi balanserar systemet på en lägre nivå av energianvändning. Gruppens uppfattningar och erfarenheter går naturligtvis i olika riktningar men insikten om effektiviseringens betydelse delas av alla. Likaså går uppfattningarna isär om vilka medel som behövs för att ställa saker till det bättre men man tycks acceptera att behovet av organisation och fokusering, kort sagt av an vass energirådgivning, är betydelsefull för att tekniken skall komma på rätt plats. Och naturligtvis vore det önskvärt att myndigheter och program kunde samordnas bättre och att vi kunde få en gemensam strategisk inriktning hellre än alla de myndighetsutredningar som försöker överträffa varandra i att visa på omöjligheter.
/Lotta Bångens


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved