Remissyttrande & Lobbying

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
EnergiRådgivarna anser att regeringen bör ta ett större helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor – flera på varandra följande remisser om Sveriges energiförsörjning medför en suboptimering inom olika delområden vilket gör det svårt att se helheten och först
Läs mer


2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer


2018-05-14
Remissvar om förslag till ändring i Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd
Läs mer


2018-05-14
Remissvar om förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader
Läs mer


2017-03-01
Remissvar: Ändrade regler i BBR och BEN
Läs mer


2016-10-24
Remissvar om förslaget om klimat- och luftvårdsstrategi
Läs mer


2016-09-27
Remissvar till Boverket: Mätning bör alltid krävas
Läs mer


2015-09-08
Remissvar om kommunala energi- och klimatrådgivningen
Läs mer


2015-09-08
Remissvar om nära-nollenergibyggnader, NNE
Läs mer


2014-11-13
Remissvar om energideklarationer för fritidshus
Läs mer


2014-09-05
"Lättnader i energikraven påskyndar inte byggandet"
Läs mer


2014-01-30
Energieffektivisera i samband med renovering!
Läs mer


2013-05-03
Remissvar på implementering av Energieffektiviseringsdirektivet
Läs mer


2011-12-07
Yttrande angående ny lagtext om energideklaration
EnergiRådgivarna har lämnat ett yttrande till Näringsdepartementet om textändring i lag om energideklarationer
Läs mer


2011-01-17
Skärp kraven i byggreglerna, kräver EnergiRådgivarna
Läs mer


2009-02-10
Nya byggnadsdirektivet, EnergiRådgivarnas ställningstagande
Vi anser inte att den svenska implementeringen är effektivt gjord.
Läs mer


2009-02-01
Remissvar till Energieffektiviseringsutredningen
Effektivisering är en del av energisystemet, framhåller EnergiRådgivarna
Läs mer


2009-01-31
Offentlig upphandling av energirelaterad utrustning
EnergiRådgivarna stöder i sitt remissvar Energimyndighetens förslag
Läs mer


2008-11-18
Särskilt yttrande till Energieffektiviseringsutredningen
Läs yttrandet från EnergiRådgivarna/EEF
Läs mer


2008-05-16
Remissvar om energi- och klimatrådgivningen!
EnergiRådgivarnas svar på Energimyndighetens förslag till föreskrifter om utbildningar och redovisning.
Läs mer


2008-04-18
Remiss om energi- och klimatrådgivningen!
EnergiRådgivarna ska svara på Energimyndighetens förslag till föreskrifter om utbildningar och redovisning.
Läs mer


2008-02-25
Mer LOKAL verkstad!
Kraftfulla förslag på hur energieffektiviseringsarbetet kan genomföras på alla nivåer!
Läs mer


2008-01-18
Effektivare företag behövs för klimatets skull
Den politik, och de åtgärder, som nu pågår och planeras räcker inte för att stoppa klimatförstöringen, skriver Energirådgivarna och EnergiEffektiviseringsFöretagen i ett debattinlägg.
Läs mer


2007-05-21
Sveriges nya klimat- och energirådgivare
Rapport om föreningens syn på framtida kommunal energirådgivning
Läs mer


2006-12-14
MERA VERKSTAD!
Energirådgivarna har sänt sin avstämning över energiläget till Miljö- och Näringsminstern.
Läs mer


2006-09-03
Skärpning av BBR - FSEs remissvar
Bra med skärpning - men konskevenserna av Boverkets förslag inte acceptabla
Läs mer


2006-08-31
Remissvar oberoende expert
Läs mer om föreningens remissvar ang föreskrifter om oberoende experter
Läs mer


2006-08-24
Remissvar Energideklarering
Läs mer


2006-02-23
Remissvar Ds 2005:29 Kompletterande förslag om ett utvecklat elcertifikatssystem
Läs mer


2006-01-24
Energieffektivisering och energismart bebyggelse (Ds 2005:51)
Läs mer


2005-10-23
Remissvar- SOU 2005:67 Energideklarering av byggnader.
Läs mer


2005-10-05
Remissvar- SOU 2005:51 Bilen, biffen och bostaden
Läs mer


2005-10-03
Remissvar Ds 2005:29 Förslag om ett utvecklat elcertifikatssystem
Läs mer


2005-09-15
Remissvar EUs grönbok om energieffektivisering
Läs mer


2005-05-03
Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 1, 2, 6, 7 och 9
Läs mer


2005-05-01
Remissvar: Ds om energieffektivisering och energismart bebyggelse (Ds 2005:51)
Läs mer


2004-10-01
Remissvar Energirådgivarna Byggnadsdeklarationer
Läs mer


2003-12-20
Remiss till Boverket angående elvärme.
Läs mer


2003-12-13
Vindkraftspark
Läs mer


2003-12-12
Hushållning med kallvatten och varmvatten
Läs mer


2003-12-12
Nyckeltal för energianvändning
Läs mer


2001-08-10
Utvärdering av Skatteväxlingskommitténs energiskattemodell
Läs mer


2001-08-04
EU-kommissionen förslag
Läs mer


På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved