Om oss – vision, uppdrag, medlemsnytta

Vision

Vår vision är ett globalt hållbart energisystem med fokus på effektiv energianvändning och förnybar energi.

Genom att alla tar ansvar för sin egen energianvändning kommer hela energisystemet att gynnas. Oavsett om produktionen i vår omgivning baseras på förnybar energi, och att vi i Sverige inte använder vare sig kol eller olja i någon större utsträckning. Ökas efterfrågan på grön el i kombination med energieffektivisering är det viktiga steg i riktning mot global hållbarhet. Världen måste anpassa produktionen efter marknadskrafterna och ju mindre onödig energianvändning som nyttjas desto snabbare kan vi få bort kolkraft och andra fossila produktionsslag.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att vägleda hushåll och företag till ett hållbart energitänk med smarta lösningar och effektivt energianvändande med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Vi delar och sprider kunskap. Vi arbetar också med politiken, svarar på remisser och driver på det nationella målarbetet.

Medlemsnytta

Som medlem hos EnergiRådgivarna stöttar du arbetet för global hållbar energianvändning. Dessutom ingår du i ett nätverk som besitter en enorm kompetens inom området energi. Ett nätverk som kan hjälpa dig att uppnå dina mål plus att du får ta del av alla de aktiviteter som föreningen anordnar!

Föreningen bedriver en mängd aktiviteter – kongress, webinarier, energiluncher, studiebesök, debatter, lobbying, nyhetsbrevet Dialog och samarbetsprojekt med andra organisationer.

Våra medlemmar är bland andra energikonsulter, kommunala energi- och klimatrådgivare och energideklaranter.

På gång i föreningen

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved