Sammanfattning av kongressen 2013

Energispar

Vid årets kongress i Jönköping ville vi lyfta fram dem som har gjort något riktigt bra och visa hur det är möjligt att genomföra lyckade energieffektiviseringar med god lönsamhet. Vi fick lyssna på flera företag som har varit kreativa och initiativrika och skapat lösningar som har minskat energianvändningen framför allt genom att tänka smart och nytt och inte alls huvudsakligen genom att bända upp plånboken. Sånt gillar vi! Kongressen fyllde oss med positiv inspiration, laddade oss med nya argument om att det är möjligt att spara energi och att det kan leda till ett miljövänligare samhälle. 

EnergiRådgivarnas kongresser är alltid ett lysande tillfälle att träffa andra inom branschen som passioneras av den spännande utveckligen som sker på energieffektiviseringsområdet. Här deltar man i informationsutbytet om det senaste inom verklig energieffektivisering.

 

Läs sammanfattningen från kongressen här.

Ladda ner inbjudan och program här.


Föredrag på kongressen


Ett rikt liv. Allt är inte bara teknik! -   Lars Andrén och Erika Brokvist: Att lyckas med energieffektivisering innebär också att fundera på hur vi tänker, vad som verkligen betyder något i våra liv.

Energieffektiviseringsdirektivet – hur blir det? - Fredrik von Malmborg, Regeringskansliet, om det nya energi­effektiviseringsdirektivet. Hur stora blir förändringarna och vilka mål kommer Sverige sätta för att vi ska klara av EU:s mål att minska energianvändningen och CO2-utsläppen?

Systematisk, framgångsrik energieffektivisering i Electrolux - Tomas Dahlman, Electrolux, berättar om hur man med enkla medel och envishet lyckats minska energinotan med över 300 MSEK per år. 

Hur sköter man energirådgivning i ett land i ekonomisk kris? Georgios Tragopoulos, WWF Spanien, ger oss en inlick i hans dagliga arbete. På engelska.

Ett hus – fem möjligheter. Och energieffektiv torkning i tvättstugor  - Roland Jonsson, energichef på HSB, berättar om två BeBo-projekt för att energieffektivisera på olika nivåer i byggnader där man ser till helheten och fokuserar på driftnetto och månadsavgifter. Halverad energianvändning är målet. Nya energitaxor kräver nytt tänk! 

Energieffektiv torkning. Redovisning av BeBo projektet. Torkningen av tvätt skall räknas bort vid energideklaration men eftersom torkningen använder mer energi än vad man kan tro så blir husets energianvändning för hög.

STOKAB tar vara på överskottsvärmen  - Gymnasieskolan Östra Real i Stockholm värms upp genom att överskottsvärmen från STOKAB:s bredbandsknutpunkter överförs till skolan. Anders Broberg, informationschef.

Hållbar lönsamhet. Räkna med LCC  - Heini-Marja Suvilehto från Miljöstyrningsrådet: Hur görs en hållbar upphandling? Räkna på lönsamma investeringar ur ett hållbart perspektiv med LCC (Life Cycle Cost)! 

Energieffektiviseringens roll för att nå ett hållbart samhälle - Jennie Nilsson, Socialdemokraterna

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved