Sammanfattning av kongressen 2012Kongress

Visst är det viktigt att energieffektivisera, det är vi alla överens om! Alternativen är dock många när det kommer till att välja i energidjungeln och det är inte alltid lätt att förstå vad man väljer och dessutom känna sig övertygad om att det har blivit rätt.

Vid årets kongress belyste vi problemet och möjligheterna från lite olika håll. Förutom att förklara en del fakta och teknik visade vi på att allt inte handlar om teknik; det handlar också om hur man kommunicerar ett viktigt budskap och inte minst att skapa en känsla kring något så viktigt som energieffektiva alternativ.

Deltagarna fick lyssna och delta i en spännande debatt mellan några av de viktigaste intressenterna i branschen. Som avslutning på kongressen kom it- och energiminister Anna-Karin Hatt att berätta vilka beslut som har fattats på nationell nivå för att nå de övergripande målen om energieffektivisering.

Gamla och nya kollegor träffades och minglade bland alla energiintresserade och åsikter luftades i det engagerade forumet. Som vanligt avslutades första kongressdagen med trevlig gemensam middag där Årets energirådgivare 2012 utsågs.

 

Läs sammanfattningen från kongressen här.

Ladda ner kongressens program här.

Läs om Årets energirådgivare 2012 här.

 

Föredrag på kongressen

"Vad är energieffektivisering, och hur gör man" - Hans Nilsson, ordförande EnergiRådgivarna

"Sverige har börjat halka efter! Varför?" - Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen
Hur kommer det sig att Sverige inte ställer samma krav på energibesparing som övriga EU?

"Energieffektiviseringens risker" - Kristina Mjörnell, Sveriges tekniska forskningsinstitut
Finns det en gräns innan fukt, inneklimat med mera sätter stopp?

"Hur hittar vi de rätta argumenten"? - Susanna Göransson, Grandezza konsult
Hur fungerar vi människor när vi gör våra val och vilka faktorer triggar vårt sätt att tänka?

"Visualisering"- Stina Wessman, designer, Interactive institute
Det finns idag olika metoder för återkoppling och visualisering av energianvändning.

"Vem kan man lita på?" - Lars Jonsson, rådgivare i hållbarhetskommunikation och energislags miljöpåverkan, Yttra.

"Så ska vi klara energi- och klimatutmaningarna i Sverige" - Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister.
Hur möter vi klimatfrågan i finanskrisens skugga och vilka är vägarna framåt?

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved